Menu

Moduly kurzu Rozpočtování staveb 8.10.2021

1) Celodenní prezenční seminář: pátek, 8. 10. 2021 | 9:00 – 15:30 
 • Výstavbový projekt
 • Fáze výstavbového projektu
 • Účastníci výstavbového projektu
 • Klasifikace stavebních objektů a stavebních konstrukcí a prací
 • Náklady ve stavebnictví
 • Propočet celkových nákladů stavby
 • Výpočet obestavěného prostoru
 • Příklad na propočet celkových nákladů stavby
   
Distanční samostudium dle zadání: 9. 10. – 21. 10. 2021 
 • Samostudium dle zadání lektorů
 • Případová studie na propočet celkových nákladů stavby

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 22. 10. 2021 | 9:00 – 15:30 
 • Náklady ve stavebnictví
 • Nastavení kalkulačního vzorce
 • Individuální kalkulace nákladů
 • Příklad na zpracování individuální kalkulace
 • Vyhláška 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • Podklady pro vypracování soupisu prací
 • Soupis prací a dodávek

Distanční samostudium dle zadání: 23. 10. – 4. 11. 2021 
 • Samostudium dle zadání lektorů
 • Zpracování individuální kalkulace nákladů

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 5. 11. 2021 | 9:00 – 15:30 
 • Metodika zpracování kontrolního položkového rozpočtu
 • Tvorba výkazu výměr
 • Křížové kontroly výkazu výměr
 • Rychlé rozpočtování budov
 • Porovnání kontrolního a nabídkového rozpočtu – výhody a možné výstupy
 • Náklady na umístění stavby

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru