Menu

Moduly kurzu Rozpočtování staveb 2020

1) Celodenní prezenční seminář: pátek, 6. 11. 2020 (9.00 – 15.30)
 • Výstavbový projekt
 • Fáze výstavbového projektu
 • Účastníci výstavbového projektu
 • Klasifikace stavebních objektů a stavebních konstrukcí a prací
 • Náklady ve stavebnictví
 • Propočet celkových nákladů stavby
 • Výpočet obestavěného prostoru
 • Příklad na propočet celkových nákladů stavby
 
2) Distanční samostudium: 7. 11. 2020 – 26. 11. 2020
 • Samostudium dle zadání lektorů
 • Případová studie na propočet celkových nákladů stavby
 
3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 27. 11. 2020 (9.00 – 15.30)
 • Náklady ve stavebnictví
 • Nastavení kalkulačního vzorce
 • Individuální kalkulace nákladů
 • Příklad na zpracování individuální kalkulace
 • Vyhláška 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • Podklady pro vypracování soupisu prací
 • Soupis prací a dodávek
 
4) Distanční samostudium: 28. 11. – 10. 12. 2020
 • Samostudium dle zadání lektorů
 • Zpracování individuální kalkulace nákladů

 
5) Celodenní prezenční seminář: pátek, 11. 12. 2020 (9.00 – 15.30)
 • Metodika zpracování kontrolního položkového rozpočtu
 • Tvorba výkazu výměr
 • Křížové kontroly výkazu výměr
 • Rychlé rozpočtování budov
 • Porovnání kontrolního a nabídkového rozpočtu – výhody a možné výstupy
 • Náklady na umístění stavby
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru