Menu

Moduly kurzu Referent správy majetku 9/2021

1) Celodenní prezenční seminář: pátek, 10. 9. 2021 | 9:00 – 15:30 
Správa majetku veřejné organizace
 • Zákonná úprava
 • Druhy majetku – hmotný a nehmotný majetek a jejich specifika
 • Pořízení majetku
  • pořízení majetku formou veřejné zakázky
  • pořízení majetku bez veřejné zakázky
  • je to investice? – pravidla financování investičních výdajů
 • Nakládání s majetkem
  • technické zhodnocení vs. běžná oprava
  • mandatorní a jednorázové výdaje
    
Distanční samostudium: 11. 9. – 3. 10. 2021 
 • Samostudium dle zadání lektora
 • Příprava interního předpisu popisujícího úkony související se správou majetku v organizaci (pořízení, údržba)

2) Celodenní prezenční seminář: pondělí, 4. 10. 2021| 9:00 – 15:30 
Zařazování a vyřazování majetku v praxi
 • Zařazování majetku
  • evidence majetku
  • inventarizace majetku
 • Interní směrnice související se správou majetku
 • Proces vyřazování majetku
  • návrh na likvidaci
  • prodej a nabídková povinnost
  • fyzická likvidace
  • nemovitý majetek

Distanční samostudium: 5. 10. – 21. 10. 2021 
 • Samostudium dle zadání lektora
 • Příprava interního předpisu popisujícího úkony související se správou majetku v organizaci (vyřazování majetku nebo škodní komise)

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 22. 11. 2021| 9:00 – 15:30 
Inventarizace majetku
 • Novela vyhlášky v oblasti inventarizace vlastních zdrojů
 • Prvotní, rozdílová a zjednodušená inventura – doporučené postupy
 • Realizace fyzických a dokladových inventur
 • Příklady inventarizačních evidencí
  • inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů
  • náležitosti inventarizačního soupisu
  • pomocná evidence a jiná evidence
 • Inventarizační komise a zodpovědnost jednotlivých členů
 • Vyjádření inventarizační komise k ocenění majetku

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru