Menu

Moduly kurzu Referent správy majetku 2022

1) Celodenní prezenční seminář: pátek, 20. 5. 2022 | 9:00 – 15:30 
Správa majetku veřejné organizace
 • Zákonná úprava
 • Druhy majetku – hmotný a nehmotný majetek a jejich specifika
 • Pořízení majetku
  • pořízení majetku formou veřejné zakázky
  • pořízení majetku bez veřejné zakázky
  • je to investice? – pravidla financování investičních výdajů
 • Nakládání s majetkem
  • technické zhodnocení vs. běžná oprava
  • mandatorní a jednorázové výdaje
    
Distanční samostudium dle zadání: 21. 5. – 2. 6. 2022 
 • Samostudium dle zadání lektora
 • Příprava interního předpisu popisujícího úkony související se správou majetku v organizaci (pořízení, údržba)

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 3. 6. 2022 | 9:00 – 15:30 
Zařazování a vyřazování majetku v praxi
 • Zařazování majetku
  • evidence majetku
  • inventarizace majetku
 • Interní směrnice související se správou majetku
 • Proces vyřazování majetku
  • návrh na likvidaci
  • prodej a nabídková povinnost
  • fyzická likvidace
  • nemovitý majetek

Distanční samostudium dle zadání: 4. 6. – 16. 6. 2022 
 • Samostudium dle zadání lektora
 • Příprava interního předpisu popisujícího úkony související se správou majetku v organizaci (vyřazování majetku a škodní komise)

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 17. 6. 2022 | 9:00 – 15:30 
Inventarizace majetku
 • Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
 • Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví
 • Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
 • Návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy
 • Přípravné práce a průběh inventarizací
 • Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
 • Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku (majetek cizí, majetek zapůjčený a vypůjčený)
 • Práva a povinnosti auditora
  • pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
  • možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
 • Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
  • nedostatečná připravenost
  • neprůkaznost inventarizací
  • neúplnost inventarizací
  • proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
  • možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru