Menu

Moduly kurzu Referent školství

1) Online seminář: středa, 29. 3. 2023 
Vztah zřizovatele a školy I
 • Zákonná úprava
 • Školská právnická osoba vs. příspěvková organizace
 • Školský rejstřík
  • rejstříkové řízení
  • zápis a změny v rejstříku
 • Pravomoci a kompetence zřizovatele vůči škole
  • zřizovací listina
  • spádovost
  • přijímací řízení
 • Zřizovatel jako odvolací orgán
  • správní řízení
  • řešení stížností

2) Online seminář: čtvrtek, 30. 3. 2023 
Vztah zřizovatele a ředitele školy II
 • Právní základy vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem školy
 • Konkurzní řízení
  • průběh
  • jmenování
 • Zřizovatel v postavení „zaměstnavatele“ vůči řediteli školy
 • Odvolání ředitele
 • Kontrola zřizovatele ve škole

3) Online seminář: pátek, 31. 3. 2023 
Kontrola školské příspěvkové organizace
 • Legislativní rámec kontroly příspěvkové organizace
 • Ekonomika školy
 • Zdroje financování školské organizace
 • Účetnictví a majetek
 • Dotace a kontrola čerpání rozpočtů
 • Mimorozpočtové zdroje
 • Vnitřní kontrolní systém
 • Povinnosti směrem k registru smluv
 • Příklady z praxe
Nahoru