Menu

Moduly kurzu Průřez Microsoft 365 2023

1) Online seminář: pátek, 27. 1. 2023 
Sharepoint jako nástroj týmové práce
 • Kolekce webů
 • Založení webu
  • vytvoření a ikona webu
 • Knihovny dokumentů a obrázků
 • Seznamy
  • úkoly
  • kalendář
  •  oznámení
  • rychlé odkazy
 • Webová stránka
 • Nastavení webu
  • navigace
  • skupiny oprávnění
 • Sledování obsahu
 • Souvislost s dalšími aplikacemi
  • Microsoft Teams
  • Microsoft Outlook – Kalendáře
Aplikace Lists
 • seznam z prázdného seznamu
 • import seznamu z Excelu
 • další zdroje seznamu
 • zobrazení galerie
 • zobrazení kalendáře
OneDrive
 • kde jsou data uložena
 • dostupná cloudová úložiště
 • odkud jsou data dostupná
 • okno OneDrive pro firmy
 • synchronizace
 • nastavení OneDrive pro firmy
 • mobilní aplikace

Distanční samostudium dle zadání: 28. 1. – 16. 2. 2023 
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

2) Online seminář: pátek, 17. 2. 2023 
Aplikace To-Do pro správu osobních úkolů
 • úkol přijatý e-mailem a vložený úkol
 • seznamy úkolů
 • To-Do v Teams
 • mobilní aplikace To-Do
Planner
 • založení a zobrazení plánu
 • úkoly
 • plán kanálu Teams
 • mobilní aplikace Planner
Power BI jako firemní analytická služba
 • seznámení s webovou aplikací Power BI
 • data a sestavy
 • řídící panely
 • aktualizace zdrojů
Power Automate pro automatizaci toků dat mezi aplikacemi
 • příklady toků
 • sběr dat o počasí do Power BI s využitím toku Power Automate (streamovaná data)
Aplikace Sway pro tvorbu veřejných webových stránek
 • karty
 • návrh
 • navigace
 • další možnosti v aplikaci Sway
Forms pro sběr dat a průzkumy
 • běžný formulář a kvíz
 • aplikační karta v Teams
 • rychlá anketa v Teams
 • interakce v nahrávkách Stream
 • Forms na mobilu
Bookings jako chytrý rezervační systém
 • informace o firmě
 • rezervační stránka
 • zaměstnanci
 • služby
 • rezervace na akci
 • kalendář

Distanční samostudium dle  zadání: 18. 2. – 9. 3. 2023 
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

3) Online seminář: pátek, 10. 3. 2023 
Teams pro vaše videokonference
 • chat
 • týmy a kanály
 • aplikace v Teams
 • hovory
 • soubory
 • mobilní aplikace Teams
Whiteboard pro online prezentování i brainstorming
 • formy aplikace Whiteboard
 • aplikace v Teams
 • aplikace pro Windows 10
 • mobilní aplikace Microsoft Whiteboard
Stream jako firemní videoportál
 • Stream jako úložiště nahrávek schůzek v Teams
 • vlastnosti videa
 • kanály
 • titulkování
 • střih videa
 • tvorba nahrávek ve Streamu

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru