Menu

Moduly kurzu Projektovým manažerem za 2 měsíce

1) Celodenní seminář: pátek, 29. 1. 2016 (9.00 - 15.30 hod)
Hlavní metody plánování a realizace projektu
 • Charakteristika a specifika projektů a projektového managementu
 • Zakládací projektová listina a analýza zainteresovaných stran
 • Tvorba WBS (Work breakdown structure)
 • Odhady zdrojů / odhady času
 • Technická a ekonomická kritéria a úvodní technicko ekonomická studie
 • Riziková analýza
 • Analýza nákladů a přínosů
2) Distanční samostudium: 30. 1. 2016 – 18. 2. 2016
 • Vypracování zadání projektu – téma dle vlastního výběru po dohodě s lektorem
 • Samostudium s využitím publikace Svozilová, A.: Projektový management, 2., aktualizované vydání. Grada 2011.
3) Celodenní seminář: pátek, 19. 2. 2016 (9.00 - 15.30 hod)
Provedení projektu a jeho kontrola, monitoring a uzavření
 • Harmonogram projektu; etapizace projektu
 • Metody CPM (Critical Path Method) a PERT (Program Evaluation Review Technique)
 • Realizace projektu
 • Výběrové řízení
 • Organizační struktury v řízení projektů a jejich principy
 • Zpracování závěrečné zprávy a podkladů pro závěrečný audit projektu
 • Dílčí specifika projektového řízení
4) Distanční samostudium: 20. 2. 2016 – 17. 3. 2016
 • Vypracování harmonogramu projektu
 • Samostudium s využitím publikace Svozilová, A.: Projektový management, 2., aktualizované vydání. Grada 2011.
5) Celodenní seminář: pátek, 18. 3. 2016 (9.00 - 15.30 hod)
Efektivní řízení projektů v programu Microsoft Project
 • Úvod do práce s programem Microsoft Project
 • Nastavení kalendářů
 • Zadání úkolů projektu
 • Vložení a přiřazení zdrojů k úkolům projektu
 • Náklady
 • Sledování plnění naplánovaného projektu, aktualizace
 • Zobrazení, sestavy a tisk projektu
6) Závěr Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru