Menu

Moduly kurzu Projektovým manažerem za 2 měsíce

1. Celodenní seminář: Pondělí, 14. 9. 2015 (9.00 - 15.30 hod)
Procesy projektového managementu, zahájení projektu a plánování (úvod)
 • Charakteristika a specifika projektů a projektového managementu
 • Metodiky projektového managementu
 • Procesy projektového managementu
 • Iniciace a zahájení projektu
 • Project Charter 
 • Identifikace zainteresovaných stran 
 • Charakteristika plánování projektu
 • Sběr požadavků 
 • Definování rozsahu 
 • Tvorba WBS 
2. Distanční samostudium: 15. 9. 2015 – 4. 10. 2015
 • Dle zadání lektora s využitím publikace Svozilová, A. Projektový management. 2. aktualizované vydání. 
3. Celodenní seminář: Pondělí, 5. 10. 2015 (9.00 - 15.30 hod)
Plánování projektu (pokračování), techniky plánování projektu, řízení projektových prací 
 • Definování činností 
 • Posloupnost činností
 • Odhad zdrojů, trvání
 • Harmonogram projektu 
 • Metody optimalizace času CPM a PERT 
 • Odhad nákladů a tvorba rozpočtu 
 • Softwarové nástroje pro projektový management
 • Realizace projektu a projektový tým
4. Distanční samostudium: 6. 10. 2015 – 1. 11. 2015
 • Dle zadání lektora s využitím publikace Svozilová, A. Projektový management. 2. aktualizované vydání.
 • Vypracování plánu vlastního projektu (vydefinování, WBS, harmonogram a rozpočet)
5. Celodenní seminář: Pondělí, 2. 11. 2015 (9.00 - 15.30 hod)
Kontrola a monitoring projektu, uzavření projektu
 • Monitorování a kontrola projektové práce
 • Kontrola rozsahu
 • Kontrola harmonogramu
 • Kontrola nákladů
 • Monitoring a kontrola rizik 
 • Projektový reporting 
 • Uzavření projektu 
 • Uzavření kontraktu
6. Závěr Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru