Menu

Moduly kurzu Profesionální asistent/ka ředitele

1) Online seminář: pátek, 27. 1. 2023 
 • Specifika asistentské práce – loajalita a důvěra jako pevná součást pozice
 • Time management – jak maximálně využít pracovní čas bez stresu a napětí
 • Jak dobře plánovat a organizovat úkoly – jak určovat priority, třídit je, smysluplně zpracovávat a případně distribuovat správnými firemními procesy
 • Týmové role a osobnostní charakteristiky – jak s nimi pracovat efektivně a bez zabřednutí do „žabomyších“ interních válek

2) Online seminář: pátek, 10. 2. 2023 
 • Typy komunikace – ústní, písemná, online
 • Rozdíly ve vnímání různých typů komunikace a problémy, které z nich mohou vzejít
 • Asertivní a nenásilná komunikace – jak na to
 • Image a etiketa
  • zásady společenského chování
  • sebeprezentace v rámci firemní kultury
 • Práce se stresem jako nezbytnou součástí práce „v první linii“
 • Sebedůvěra

3) Online seminář: pátek, 24. 2. 2023 
Nástroje Office 365 pro asistentky
 • OneDrive – cloudové úložiště dokumentů pro sdílení, souběžnou editaci a archiv verzí
 • OneNote – elektronické poznámkové bloky: shromažďování, třídění, vyhledávání a sdílení informací formou poznámek
 • Outlook – e-maily
  • připojování souborů z OneDrivu
  • zpracování pošty a automatické zpracování pošty
  • práce s více poštovními účty a sdílené schránky
 • Outlook – elektronický kalendář
  • pozvánky a sledování přijetí účastníky události/online schůzky
  • doplněk FindTime: hlasování o času schůzky
 • To Do – evidence osobních úkolů
 • Planner jako evidence týmových úkolů

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru