Menu

Moduly kurzu Příprava rozpočtu školy 2020/2021

1) Online seminář: pondělí, 25. 5. 2020 (13.30 - 15.30 hod)
Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování 
Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi 
Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi 
Nový způsob financování od roku 2020 - benefity a úskalí
 • zdroje a jejich výše dle nového způsobu
 • možnosti řešení hraničních situací
 • organizace školy v závislosti na PHmax
 • provozní zaměstnanci – specifika
Správné sestavení rozpočtu školy
 • příklady porušení rozpočtové kázně
 • závazné ukazatele pro státní dotace 
2) Online seminář: středa, 27. 5. 2020 (13.30 - 15.30 hod)
Fondy příspěvkových organizací 
 • fond odměn, rezervní fond, investiční fond, FKSP
 • tvorba a použití fondů
Doplňková činnost
 • možnosti a zásady správné realizace
 • benefity a úskalí
Ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství 
 • správné použití v souladu s legislativou v ČR
Nahoru