Menu

Moduly kurzu Preventista šikany ve škole 18.3.2022

1) Online seminář: pátek, 18. 3. 2022 
 • Vzrůstající agresivita u dětí a mládeže – důvody, příčiny, souvislosti
 • Příčiny vzniku agrese a agresivity ve školním věku
 • Vlivy dědičnosti, rodinného prostředí, společnosti
 • Klasifikace agresí – podněty a spouštěče agresivního chování
 • Poruchy chování spojené s agresí a jejich řešení ve škole
 • Trestání a alternativní možnosti řešení agrese
 • Rozbor konkrétních modelových situací v pedagogické praxi
   
Distanční samostudium dle zadání: 19. 3. – 7. 4. 2022 
 • Doporučené publikace: Zdeněk Martínek: Agrese a agresivita u dětí a mládeže, NIDV; Jan Svoboda: Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku, Portál
 • Promyslete téma „Škola jako spouštěč agrese žáků“, které bude součástí další diskuse

2) Online seminář: pátek, 8. 4. 2022 
 • Co je a co není šikana, teasing apod.
 • Vývojová stadia šikany a jak je ve školním prostředí rozpoznat
 • Varovné signály šikany a projevy šikanózního chování
 • Riziková místa pro odstartování rizikového chování
 • Typologie agresorů a typologie obětí
 • Strategie vyšetřování případu šikany
  • první pomoc ve škole
  • vyvarování se základních chyb
 • Metody řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku
 • Práce se skupinou se znaky šikany – možnosti využití psychoterapeutických her

Distanční samostudium dle zadání: 9. 4. – 28. 4. 2022 
 • Doporučené publikace: Stanislav Bendl: Prevence a řešení šikany ve škole, Kosmas; Pavel Říčan, Pavlína Janošová: Jak na šikanu, Grada; Isabelle Gravillonová, Stéphane Bourcet: Šikana ve škole, na ulici, doma, Albatros
 • Zpracujte Krizový plán proti šikaně ve škole

3) Online seminář: pátek, 29. 4. 2022 
Kyberšikana ve škole
 • Vztah dětí a mládeže k digitální technice
  • kdy děti poprvé dostávají mobil
  • jaké jsou jejich zvyklosti užívání moderních technologií
  • atraktivita sociálních sítí a sebeprezentace
  • doba, kterou děti s technologiemi tráví, návykové chování, závislost
  • jaké jsou jejich nejčastější online činnosti
  • vliv covidové pandemie na online zvyklosti dětí a mládeže
 • Kyberšikana a její projevy
  • kde se bere kyberšikana
  • je online prostředí skutečně anonymní?
  • typologie kyberšikany
  • rozdíl mezi kyberšikanou a trollingem
  • co dělat v případě, kdy rozpoznám v kolektivu kyberšikanu anebo se na mě někdo obrátí s prosbou o pomoc
  • obranné mechanismy
 • Řešení kyberšikany
  • práce s obětí, význam online prostoru, izolace
  • trestně-právní problematika kyberšikany
  • jak, co a kde hlásit
  • spolupráce s policií při řešení kyberšikany
  • rodiče a oběť, rodiče a agresor
  • případy z praxe

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru