Menu

Moduly kurzu Právo v praxi starostů a zastupitelů

1) Celodenní seminář: pátek, 18. 1. 2019 (9.00 – 15.30)
Obec, její orgány a práva a povinnosti zastupitele a starosty (zákon o obcích a související předpisy)
 • Základy fungování veřejné správy
 • Postavení obce jako veřejnoprávní korporace
 • Orgány obce a jejich pravomoci – specifika rozdělení kompetencí
 • Práva a povinnosti zastupitelů
 • Zasedání zastupitelstva a jeho vedení
 • Jednací řády, zápisy, usnesení
 • Práva občanů obce versus povinnosti a práva obce
 
2) Distanční samostudium: 19. 1. – 7. 2. 2019
 • Studium z publikace Územní samospráva přehledně a v příkladech (Institut pro veřejnou správu Praha) a Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018 (Svaz měst a obcí ČR);
 • Dle zadání lektora účastník zpracuje návrh řešení případové studie na téma práva občanů obce (podání občana adresované „obci“).
 
3) Celodenní seminář: pátek, 8. 2. 2019 (9.00 – 15.30)
Veřejné finance, majetek obce a informační povinnost
 • Hospodaření s majetkem
  • oprávnění nakládat s majetkem obce (rozdělení kompetencí)
  • povaha rozhodování o majetku (zásady a základní povinnosti hospodaření)
  • odpovědnost za hospodaření s obecním majetkem
  • kontroly hospodaření obcí
 • Rozpočet obce a rozpočtový proces
  • základní zásady rozpočtového práva
  • střednědobý výhled rozpočtu a pravidla rozpočtového provizoria
  • obsah rozpočtu obce
  • projednání, schvalování rozpočtu a jeho změn a publikační povinnosti
 • Svobodný přístup k informacím
  • právo na informace a Infozákon
  • postupy při vyřizování žádosti o informace
 • Ochrana osobních údajů v kostce
 
4) Distanční samostudium: 9. 2. – 28. 2. 2019
 • Studium z publikace Územní samospráva přehledně a v příkladech (Institut pro veřejnou správu Praha) a Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018 (Svaz měst a obcí ČR);
 • Dle zadání lektora účastník zpracuje návrh řešení případové studie na téma kvalifikace jednání starosty a jeho možný postih, resp. možnost zjednání nápravy.

 
5) Celodenní seminář: pátek, 1. 3. 2019 (9.00 – 15.30)
Občanskoprávní a trestní odpovědnost za výkon veřejné funkce
 • Politická versus trestní odpovědnost starostů a členů rad a zastupitelstev
 • Základy trestní odpovědnosti úřední osoby
 • Vybrané trestné činy při každodenním výkonu funkce
 • Případové studie

Etika a protikorupční opatření

 • Etický kodex, jeho možnosti a limity
 • Střet zájmů a neslučitelnost funkcí
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru