Menu

Moduly kurzu Právo v praxi starostů 2022

1) Online semináře: čtvrtek, 1. 12. 2022 + pátek, 2. 12. 2022 
Obec, její orgány a práva a povinnosti zastupitele a starosty (zákon o obcích a související předpisy)
 • Základy fungování veřejné správy
 • Postavení obce jako veřejnoprávní korporace
 • Orgány obce a jejich pravomoci – specifika rozdělení kompetencí
 • Práva a povinnosti zastupitelů
 • Zasedání zastupitelstva a jeho vedení
 • Jednací řády, zápisy, usnesení
 • Práva občanů obce versus povinnosti a práva obce
   
Distanční samostudium: 3. 12. – 14. 12. 2022 
 • Studium z publikace Územní samospráva přehledně a v příkladech (Institut pro veřejnou správu Praha) a Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018 (Svaz měst a obcí ČR);
 • Dle zadání lektora účastník zpracuje návrh řešení případové studie na téma práva občanů obce (podání občana adresované „obci“).

2) Online semináře: čtvrtek, 15. 12. 2022 + pátek, 16. 12. 2022 
Veřejné finance, majetek obce a informační povinnost
 • Hospodaření s majetkem
  • oprávnění nakládat s majetkem obce (rozdělení kompetencí)
  • povaha rozhodování o majetku (zásady a základní povinnosti hospodaření)
  • odpovědnost za hospodaření s obecním majetkem
  • kontroly hospodaření obcí
 • Rozpočet obce a rozpočtový proces
  • základní zásady rozpočtového práva
  • střednědobý výhled rozpočtu a pravidla rozpočtového provizoria
  • obsah rozpočtu obce
  • projednání, schvalování rozpočtu a jeho změn a publikační povinnosti
 • Svobodný přístup k informacím
  • právo na informace a Infozákon
  • postupy při vyřizování žádosti o informace
 • Ochrana osobních údajů v kostce

Distanční samostudium: 17. 12. 2022 – 5. 1. 2023 
 • Studium z publikace Územní samospráva přehledně a v příkladech (Institut pro veřejnou správu Praha) a Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018 (Svaz měst a obcí ČR);
 • Dle zadání lektora účastník zpracuje návrh řešení případové studie na téma kvalifikace jednání starosty a jeho možný postih, resp. možnost zjednání nápravy.

3) Online seminář: pátek, 6. 1. 2023 
Občanskoprávní a trestní odpovědnost za výkon veřejné funkce
 • Politická versus trestní odpovědnost starostů a členů rad a zastupitelstev
 • Základy trestní odpovědnosti úřední osoby
 • Vybrané trestné činy při každodenním výkonu funkce
 • Případové studie
Etika a protikorupční opatření
 • Etický kodex, jeho možnosti a limity
 • Střet zájmů a neslučitelnost funkcí
   
Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru