Menu

Moduly kurzu Právo v praxi ředitelky MŠ 2021

1) Online seminář: čtvrtek, 22. 4. 2021 
Školské právo
 • Vysvětlení právních pojmů
 • Přehled základní legislativy týkající se MŠ
 • Práva dětí pohledem českého práva
 • Školské právo včetně vyhlášek
 • Správní řízení
 • Praktické příklady řešení v oblasti správního – hlavně školského práva
   
Distanční samostudium: 23. 4. – 12. 5. 2021 
 • Dle zadání lektora si účastník připraví návrh řešení probíraných témat semináře

2) Online seminář: čtvrtek, 13. 5. 2021 
Rodinné právo pro praxi mateřské školy
 • Právní otázky rodinného práva, které významně zasahují do agendy ředitelky mateřské školy a do provozu MŠ
 • Přehled judikatury Ústavního soudu v rodinných věcech s dopady na zapojení dítěte v mateřské škole
 • Praktické příklady řešení v oblasti rodinného práva ve vztahu k MŠ
 • Autorské právo
 • Zpracování osobních údajů

Distanční samostudium: 14. 5. – 2. 6. 2021 
 • Dle zadání lektora si účastník připraví návrh řešení probíraných témat semináře

3) Online seminář: čtvrtek, 3. 6. 2021 
Pracovní právo v mateřské škole
 • Novela Zákoníku práce – důsledky pro ředitelku MŠ a její pedagogický i nepedagogický personál
 • Zákon o pedagogických pracovnících
 • Praktické příklady řešení v oblasti pracovního práva
 • Vztahy se zřizovatelem

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru