Menu

Moduly kurzu Právo v praxi ředitele školy

1) Celodenní seminář: pátek, 22. 3. 2019 (9.00 – 15.30)
 • Právní postavení školy a školského zařízení
 • Právní postavení ředitele školy
 • Právní rámec pro řízení škol a školských zařízení (dále škol)
 • Právní předpisy upravující činnost škol a jejich aplikace při řízení školy
 • Právní vymezení a mantinely vzdělávací soustavy
 • Organizace vzdělávání
  • základní práva a povinnosti účastníků vzdělávání
  • vzdělávání cizinců
  • činnost výchovného poradce ve škole – škola jako poradenské pracoviště
  • vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
  • základní pedagogická dokumentace
  • školní vzdělávací program a jeho řízení
 • Diskuse a zadání praktického úkolu
 
2) Distanční samostudium: 23. 3. – 11. 4. 2019
 • Studium 1. části studijního materiálu, který pokrývá obsah prvního semináře
 • Seznámení se souvisejícími aktuálními zákonnými normami (doporučený zdroj: http://www.atre.cz/zakony/frame.htm)
 • Dle zadání lektora si účastník připraví návrh řešení na téma: Ředitel školy a poskytování informací o činnosti školy – právní řešení – možnosti – úskalí - manažerská řešení PR školy – tzn. mikromanagement řízení informací
 
3) Celodenní seminář: pátek, 12. 4. 2019 (9.00 – 15.30)
 • Ředitel školy a státní správa ve škole – správní řízení
 • Řešení vyřizování podnětů, stížností, oznámení
 • Poskytování informací o činnosti školy
 • Systém ochrany soukromí a ochrana osobních údajů
 • Ředitel školy a jeho povinnosti směrem k rejstříku škol
 • Diskuse nad úkolem – ředitel školy a poskytování informací o činnosti školy
 • Zadání praktického úkolu
 
4) Distanční samostudium: 13. 4. – 28. 4. 2019
 • Studium 2. části studijního materiálu, který pokrývá obsah druhého semináře;
 • Seznámení se souvisejícími aktuálními zákonnými normami (doporučený zdroj: http://www.atre.cz/zakony/frame.htm)
 • Dle zadání lektora si účastník připraví návrh řešení na téma: Škola a rodiče; Škola a školská rada -  právní řešení – manažerská řešení - možnosti - úskalí

 
5) Celodenní seminář: pondělí, 29. 4. 2019 (9.00 – 15.30)
 • Ředitel školy a ČŠI
 • Ředitel školy a kontrola a vlastní hodnocení školy
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve vzdělávání
 • Ředitel školy a rizikové chování
  • metodické pokyny a vyhlášky
  • postup řešení projevů rizikového chování
  • spolupráce s OSPODem
 • Ředitel školy a školská rada
 • Diskuse nad úkolem - systém vztahů (ředitele) školy s rodiči a se školskou radou
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru