Menu

Moduly kurzu Právo v praxi MŠ

1) Celodenní seminář: pátek, 13. 11. 2020 (9.00 – 15.30)
Školské právo
 • Vysvětlení právních pojmů
 • Přehled základní legislativy týkající se MŠ
 • Práva dětí pohledem českého práva
 • Školské právo včetně vyhlášek
 • Správní řízení
 • Praktické příklady řešení v oblasti správního – hlavně školského
 
2) Distanční samostudium: 14. 11. – 26. 11. 2020
 • Dle zadání lektora si účastník připraví návrh řešení probíraných témat semináře
 
3) Celodenní seminář: pátek, 27. 11. 2020 (9.00 – 15.30)
Rodinné právo pro praxi mateřské školy
 • Právní otázky rodinného práva, které významně zasahují do agendy ředitelky mateřské školy a do jejího provozu
 • Přehled judikatury Ústavního soudu v rodinných věcech s dopady na zapojení dítěte v mateřské škole
 • Praktické příklady řešení v oblasti rodinného práva ve vztahu k MŠ
 • Autorské právo
 • Zpracování osobních údajů
 
4) Distanční samostudium: 28. 11. – 10. 12. 2020
 • Dle zadání lektora si účastník připraví návrh řešení probíraných témat semináře

 5) Celodenní seminář: pátek, 11. 12. 2020 (9.00 – 15.30)
Pracovní právo v mateřské škole
 • Novela Zákoníku práce – důsledky pro ředitelku MŠ a její pedagogický i nepedagogický personál
 • Zákon o pedagogických pracovnících
 • Praktické příklady řešení v oblasti pracovního práva
 • Vztahy se zřizovatelem
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru