Menu

Moduly kurzu Právo v AJ

1) Online seminář: středa, 26. 5. 2021 
Právo obchodních společností I
 • Vznik a založení společnosti
  • zakládací listiny
  • orgány společnosti, prokura
 • Jmění společnosti
  • vlastní a cizí kapitál
  • druhy akcií
 • Zrušení a zánik obchodní společnosti
  • zrušení s likvidací, bez likvidace
  • výmaz z rejstříku
 • Výpis z obchodního rejstříku

2) Online seminář: čtvrtek, 27. 5. 2021 
Právo obchodních společností II – insolvence
 • Platební neschopnost a předlužení
 • Skupiny věřitelů
 • Způsoby řešení úpadku
Právo smluvní – úvod
 • Esenciálie smlouvy
  • uzavření smlouvy
  • forma a struktura
 • Základní smluvní typy
  • smluvní strany
  • další klíčová slovní zásoba

3) Online seminář: pátek, 28. 5. 2021 
Právo smluvní
 • Standardizovaná smluvní ujednání
  • vyšší moc, salvátorská klauzule atd.
  • smluvní pokuta vs. limitace náhrady škody
 • Interpretace a překlad standardizovaných smluvních ujednání
  • použití slova „such“
  • archaismy (here/there/where)
 • Zvláštnosti smlouvy kupní
  • záruční prohlášení
  • výhrada práva
 • Porušení smlouvy a náhrada škody
  • podstatné a nepodstatné porušení smlouvy
  • způsoby náhrady škody v common law a v českém právu

Závěr –
online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru