Menu

Moduly kurzu Právní terminologie v AJ

1) Celodenní seminář: středa, 16. 9. 2020 (9.00 - 15.30 hod)
Právo obchodních společností I
 • Vznik a založení společnosti
  • zakládací listiny
  • orgány společnosti, prokura
 • Jmění společnosti
  • vlastní a cizí kapitál
  • druhy akcií
 • Zrušení a zánik obchodní společnosti
  • zrušení s likvidací, bez likvidace
  • výmaz z rejstříku
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Typy právnických osob
  • obchodní korporace (UK, USA, ČR, EU)
  • přeměny společností (přehled)

2) Celodenní seminář: čtvrtek, 17. 9. 2020 (9.00 - 15.30 hod)
Právo obchodních společností II - insolvence
 • platební neschopnost a předlužení
 • skupiny věřitelů
 • způsoby řešení úpadku
Právo smluvní – úvod
 • Esenciálie smlouvy
  • uzavření smlouvy
  • forma a struktura
 • Základní smluvní typy
  • smluvní strany
  • další klíčová slovní zásoba

3) Celodenní seminář: pátek, 18. 9. 2020 (9.00 - 15.30 hod)
Právo smluvní
 • Standardizovaná smluvní ujednání
  • vyšší moc
  • smluvní pokuta vs. limitace náhrady škody
  • salvátorská klauzule atd.
 • Interpretace a překlad standardizovaných smluvních ujednání
  • použití slova „such“
  • archaismy (here/there/where)
 • Zvláštnosti smlouvy kupní
  • záruční prohlášení
  • výhrada práva
 • Porušení smlouvy a náhrada škody
  • podstatné a nepodstatné porušení smlouvy
  • způsoby náhrady škody v common law a v českém právu
4) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru