Menu

Moduly kurzu Právní minimum pro účetní 2021

1) Online seminář: středa, 10. 3. 2021 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 
Základní orientace v právu
 • dělení právních oblastí a jejich logika
 • účetní ve světě práva
 • základní právní předpisy dotýkající se účetních agend
 • ochrana osobních údajů – GDPR v praxi účetních
 • souvislosti účetní agendy se zákonem o registru smluv
 • předpisy proti praní špinavých peněz (AML zákon)
 • vymáhání práva
 • soudní řízení
 • diskuze

Distanční samostudium: 11. 3. – 30. 3. 2021 
 • Samostudium na základě právních předpisů a soudních rozhodnutí.

2) Online seminář: středa, 31. 3. 2021 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 
Obchodněprávní a občanskoprávní předpisy a smluvní právo
 • zákon o obchodních korporacích – přehled článků a paragrafů významných pro různé účetní případy
 • základní charakteristiky podnikání a osoby podnikatele
 • proč se zabývat i občanským zákoníkem
 • typy právnických osob a jejich vliv na způsob účtování
 • jak uzavřít smlouvu, jak smlouvu číst, co je podstatné, na co si dát pozor
 • zajištění závazků – jaký význam má v souvislosti s úhradou závazku apod.
 • diskuze

Distanční samostudium:
1. 4. – 13. 4. 2021 
 • Samostudium na základě vybraných soudních rozhodnutí.
 • Zpracování vzorové smlouvy.

3) Online seminář: středa, 14. 4. 2021 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 
Závazky a odpovědnost (nejen) při práci účetních
 • jednotlivé typy smluv, jejich obsah, nutné parametry a odlišnosti
 • smlouva s klientem
 • typy odpovědnosti a co z nich vyplývá
 • profesní odpovědnost účetní (externí či firemní)
 • civilní a trestněprávní odpovědnost účetních
 • praktické případy
 • pojištění odpovědnosti – nad čím se zamýšlet a jaký rozsah volit
 • diskuze

Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru