Menu

Moduly kurzu Pracovní právo ve školách

1) Online seminář: úterý, 20. 9. 2022 
 • Pracovní poměr – pravidla dle Zákoníků práce
 • Vznik a změny pracovního poměru v průběhu školního roku
  • přeložení, převedení na jinou práci, dočasné přidělení
 • Ukončení a rozvázání pracovního poměru a formy výpovědi
  • Nároky související s ukončením pracovního poměru
 • Jmenování a odvolání vedoucího zaměstnance v souladu se školským zákonem
 • Dohody sjednané mimo pracovní poměr a jejich úskalí
   
Distanční samostudium: 21. 9. – 3. 10. 2022 
 • Dle zadání lektora

2) Online seminář: úterý, 4. 10. 2022 
 • Specifika odměňování ve školství
 • Rozvrh a evidence pracovní doby
  • pracovní doba a doba odpočinku
  • změny pracovní doby
  • přestávky v práci
 • Nadúvazkové hodiny versus přesčasová práce – kdy a jak ano, kdy a jak ne
 • Dovolená a náhradní volno
 • Překážky v práci na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele
 • Specifika zaměstnávání nepedagogických pracovníků – pracovní náplň a její vazba na odměňování

Distanční samostudium: 5. 10. – 17. 10. 2022 
 • Dle zadání lektora

3) Online seminář: úterý, 18. 10. 2022 
 • Cestovní náhrady
  • vysílání na pracovní cesty
  • stravné, povinnost krátit stravné
  • jízdné, používání vlastního motorového vozidla
  • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • Odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnancům  a žákům
  • jak a kdy vzniká odpovědnost zaměstnavatele za škodu a v jakém rozsahu
  • jak je to s odpovědností na odložených věcech

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru