Menu

Moduly kurzu Power BI 8/2022

1) Online seminář: pondělí, 22. 8. 2022 
Webová služba Power BI
 • Nastavení webové služby
  • objekty Power BI – jak snadno kombinovat data z různých zdrojů, analyzovat je a publikovat výsledky
  • zdroje dat, datový model
  • připojení dat z OneDrive pro firmy 
 • Sestavy
  • plošné grafy – spojnicový, plošný, skládaný plošný graf
  • speciální grafy – vodopádový, bodový graf, klíčový ukazatel výkonu
  • grafy struktury – výsečový graf, mapa stromové struktury, trychtýř, prstencový graf, měřidlo, skládaný sloupcový graf
  • mapy – mapa, kartogram, mapy ArcGIS
  • tabulky – shrnutí dat v řádcích
  • matice – shrnutí dat v tabulce dle pole v řádcích a pole ve sloupcích
  • podrobné analýzy – vytvoření odkazu na jinou stránku ve stejné či jiné sestavě z místní nabídky hodnoty ve vizuálu
  • popisy v sestavách – popisy zobrazeny po přesunutí myši nad část vizuálu
  • filtrování – průřezy a podokno filtrů
  • prezentace sestavy – publikování

2) Online seminář: úterý, 23. 8. 2022 
Webová služba Power BI
 • Řídící panely (dashboardy)
  • připnutí stránky či vizuálu na řídící panel – řídcí panely jako nástroj zobrazení vizuálů z různých sestav
  • vizuál v řídícím panelu z otázky – vizuál bez využití sestavy
 • Aktualizace zdrojů
  • intervalová aktualizace dat – pravidelná aktualizace
  • ruční aktualizace – aktualizace dat, modelu, datové sady, sestavy
 • Výstrahy – upozornění na splnění podmínky v datech, např. dosažení požadované úrovně tržeb
 • Streamovaná data
  • využití aplikace Microsoft Power Automate na příkladu čerpání dat o počasí
 • Power BI v Teams
  • zobrazení aplikace Power BI v Microsoft Teams
  • osobní pracovní prostor a týmové pracovní prostory
Desktopová aplikace Power BI
 • Instalace desktopové aplikace a její nastavení
 • Data
  • získání dat
  • úprava záhlaví tabulky, zobrazení a přejmenování tabulek a sloupců
  • souhrn sloupce
  • vypočtené sloupce – vybrané funkce a operátory (Left, Month, If, &, Or, And, Related, Sumx, Relatedtable
 • Míra – vypočtené shrnující sloupce zobrazené až v sestavě

3) Online seminář: středa, 24. 8. 2022 
Desktopová aplikace Power BI
 • Data
  • ručně zadané tabulky
  • prázdný dotaz
  • časové funkce (Time Intelligence) – funkce DateAdd, DateSytd
  • vypočítaná tabulka
  • tabulka ze seskupení řádků
  • převod sloupců na řádky a rozdělení sloupce
  • skupiny dat a skupiny tabulek v Power Query
  • výchozí řazení pro vizuály
  • nastavení nového umístění zdroje dat
 • Relace – vazby mezi tabulkami a jejích uspořádání, ruční doplnění či odstranění
 • Sestavy
  • grafické a číselné vizuály
  • obrázkové průřezy
  • interakce vizuálů
  • záložky – nástroj uložení kombinace průřezů a filtrů
  • podílové číselné vizuály
  • vybrané vlastnosti map – popisky kategorií, heat (teplotní) mapa
  • hierarchie dat – automatická a vlastní
  • malé násobky
  • další bezplatné vizuály stažené z AppSource, např. Axis, Calendar by MAQ, Gantt
 • Publikace a aktualizace – publikace souboru desktopové aplikace do webové aplikace
 • Zdroje dat – z aplikace Lists, z formátu CSV, z webových stránek, z Exchange Online, z Accessu
Nahoru