Menu

Moduly kurzu Power BI 4/2023

1) Online seminář: pátek, 14. 4. 2023 
Úvod
 • Zkušební tenant
 • Seznámení s fiktivní firmou Encián, z níž budou demonstrační příklady
Shrnutí znalostí Excelu jako východiska pro práci v Power BI
 • Výchozí oblast
 • Vytvoření kontingenční tabulky
 • Detaily kontingenční tabulky
 • Popisky, styl a filtry v kontingenční tabulce
 • Kontingenční graf
Seznámení s aplikací Power BI
 • K čemu slouží Power BI – využití Power BI, výhody Power BI, krátká historie a konkurenční produkty
 • Objekty Power BI a další pojmy – datová sada (model), sestava, řídící panel, metriky, jazyk DAX
 • Aplikace Power BI – webová, desktopová, mobilní
 • Licence Power BI – bezplatná, v rámci licence Microsoft 365, Power BI Pro, Power BI Premium
 • Komponenty Power BI
Webová aplikace Power BI
 • Úvod do webové aplikace
  • firemní nastavení Power BI – povolení map, povolení publikace
  • postup práce s daty – soubory, další zdroje, cloud, Power BI desktop, Power BI web
  • stavební prvky webové aplikace – pracovní sešit, datová sada, sestava, řídící panel
  • analýza jedné tabulky – rychlé shrnutí, možnosti sestavy, aktualizace dat
 • Data
  • zdroje dat – zdroje dat analýzy dle umístění a formátu
  • datový model – tabulky, vzorce, relace v sešitu Excelu
  • získání dat – načtení dat z OneDrivu pro firmy do Power BI
 • Sestavy
  • plošné grafy – spojnicový, plošný, skládaný plošný graf

2) Online seminář: pátek, 21. 4. 2023 
Webová aplikace Power BI
 • Sestavy
  • speciální grafy – vodopádový, bodový graf, klíčový ukazatel výkonu
  • grafy struktury – výsečový graf, mapa stromové struktury, trychtýř, prstencový graf, měřidlo, skládaný sloupcový graf
  • mapy – mapa, kartogram, mapy ArcGIS
  • tabulky – shrnutí dat v řádcích
  • matice – shrnutí dat v tabulce dle pole v řádcích a pole ve sloupcích
  • podrobné analýzy – vytvoření odkazu na jinou stránku ve stejné či jiné sestavě z místní nabídky hodnoty ve vizuálu
  • popisy v sestavách – popisy zobrazeny po přesunutí myši nad část vizuálu
  • filtrování – průřezy a podokno filtrů
  • záložky – výběr kombinace filtrů, řazení ve stavení či nastavení zobrazení objektů sestavy
  • tlačítka – jednotlivá tlačítka, navigátor stránek, navigátor záložek
  • prezentace sestavy – publikování
 • Řídící panely (dashboardy)
  • připnutí stránky či vizuálu na řídící panel – řídící panely jako nástroj zobrazení vizuálů z různých sestav
  • vizuál v řídícím panelu z otázky – vizuál bez využití sestavy
  • výstrahy – upozornění na splnění podmínky v datech, např. dosažení požadované úrovně tržeb

3) Online seminář: pátek, 28. 4. 2023 
Webová aplikace Power BI
 • Aktualizace zdrojů
  • intervalová aktualizace dat – pravidelná aktualizace
  • ruční aktualizace – aktualizace dat, modelu, datové sady, sestavy
 • Metriky – porovnání aktuálních hodnot s cílovými
 • Streamovaná data
  • využití aplikace Microsoft Power Automate na příkladu čerpání dat o počasí
 • Navigační podokno – zobrazení a filtrování objektů, nabídky pro jednotlivé objekty, pracovní prostor
Úvod do desktopové aplikace Power BI
 • Instalace desktopové aplikace – instalace a nastavení
 • Data
  • získání dat
  • úprava záhlaví tabulky
  • zobrazení a přejmenování tabulek a sloupců
  • relace
  • vypočtený sloupec
 • Sestavy
  • skládaný sloupcový graf
  • dva grafy
  • průřezy
 • Publikace a aktualizace – publikace souboru desktopové aplikace do webové aplikace
Procvičení webové aplikace na dalších příkladech
 • analýza školení
 • rozvrh hodin
 • analýza turistiky
Nahoru