Menu

Moduly kurzu Pověřenec pro GDPR 8.12.2021

1) Online seminář: úterý, 7. 12. 2021 
 • Re-audit ochrany osobních údajů – jak na to
 • Smlouvy o zpracování
 • Informační povinnost
 • Hlášení bezpečnostního incidentu
 • Bezpečnost osobních údajů a práce z domova
 • Ochrana osobních údajů a síťové tiskárny
 • Kybernetická bezpečnost
 • Vstupy pomocí otisků prstů
 • Balanční testy

2) Online seminář: středa, 8. 12. 2021 
 • Zveřejňování kontaktů zaměstnanců
 • Přístup do emailových schránek zaměstnanců
 • Videokonference
 • Uchovávání údajů o testech zaměstnanců
 • Uchovávání údajů o očkování zaměstnanců
 • Nová a budoucí legislativa
  • zákon o elektronických komunikacích
  • zákon o občanských průkazech
  • whistleblowing
  • zákon o svobodném přístupu k informacím
  • vyhláška o požadavcích na akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení

3) Online seminář: čtvrtek, 9. 12. 2021 
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
  • prokazování totožnosti
  • posouzení vlivu
  • rezervační systémy
  • spamy v datových schránkách
 • Judikatura českých soudů
  • příjemce veřejných prostředků
  • zveřejňování soudních rozhodnutí
  • emailová zpráva – jiný dokument uchovávaný v soukromí
  • údaje o vzdělání zaměstnanců ve veřejné správě
  • odpovědnost za IT systémy správce
  • registrační značka jako osobní údaj
 • Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
  • rozpoznávání obličejů
  • uchovávání osobních údajů z kreditních karet
  • hlášení bezpečnostního incidentu
  • správce, společný správce, zpracovatel
 • Judikatura evropských soudů
  • kamerové systémy
  • prohlášení o souhlasu prostřednictvím předem zaškrtnutého políčka

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru