Menu

Moduly kurzu Poruchy chování ve škole

1) Celodenní seminář: pondělí, 23. 11. 2020 (9.00 – 15.30)
 • Poruchy chování a jejich problematické projevy ve třídě
 • Možnosti ovlivňování těchto poruch ze strany pedagoga
 • Interaktivní spoluvytváření myšlenkové mapy
  • vlivy a okolnosti formující osobnost dítěte a jeho chování v rodině, ve škole a ve společnosti
 • Jaké máme možnosti prevence u dětí s dominantní poruchou emocí a chování
  • využití videoprojekce z vlastního archivu lektora
 • Práce s konkrétními zátěžovými případy z vlastní praxe účastníků kurzu
  • rozbor případu a návrhy konstruktivního řešení
 
2) Distanční samostudium: 24. 11. – 13. 12. 2020
 • Účastníci kurzu dostanou nabídku ke kritickému nahlížení tematických oblastí, didakticky zpracovaných v pořadu Rodina a škola, Rodina a Já, které je budou zajímat v souvislosti s jejich vlastní praxí
 
3) Celodenní seminář: pondělí, 14. 12. 2020 (9.00 – 15.30)
 • Diskuse k tématům zvoleným v samostudiu
 • Intervence u těžkých případů poruch emocí a chování
 • Možnosti a limity pedagogů – kdy lze situaci zvládnout ve třídě, kdy je potřeba externí intervence a kde ji hledat
 • Rozbor konkrétní kasuistiky z vlastní praxe lektora podpořená videoprojekcí
 • Praktický nácvik hry, která umožňuje diagnostikovat stav vztahů ve třídě s následnou metodikou k této hře
  • přehrávání rolí ve třídě prostřednictvím simulací reálných situací s následným rozborem
 • Práce s konkrétními zátěžovými případy z vlastní praxe účastníků kurzu
  • rozbor případu a návrhy konstruktivního řešení
 
4) Distanční samostudium: 15. 12. 2020 – 10. 1. 2021
 • Účastníci kurzu dostanou další nabídku ke kritickému nahlížení tematických oblastí, didakticky zpracovaných v pořadu Rodina a škola, Rodina a Já, které je budou zajímat v souvislosti s jejich vlastní praxí

 5) Celodenní seminář: pondělí, 11. 1. 2021 (9.00 – 15.30)
 • Diskuse k tématům zvoleným v samostudiu
 • Přesahy sociální patologie, s nimiž se můžeme setkat v pedagogické praxi
 • Efektivní spolupráce s asistentem žáka / pedagoga ve třídě
 • Práce s konkrétními zátěžovými případy z vlastní praxe účastníků kurzu
  • rozbor případu a návrhy konstruktivního řešení
 • Shrnutí témat a zhodnocení
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru