Menu

Moduly kurzu Podnikový energetik 2022

1) Celodenní prezenční seminář: úterý, 27. 9. 2022 | 9:00 – 15:30 
Základní pravidla a principy řízení podnikové energetiky
 • Používané pojmy a aktuální definice, které musíte znát (potřeba, spotřeba a konečná spotřeba, úspory energie, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie)
 • Legislativa a energetická politika EU a ČR (energetický zákon, zákon o podporovaných zdrojích energie a zákon o hospodaření s energií) včetně modelu trhu s elektřinou v ČR
 • Energetická bilance
 • Normování spotřeby energie
 • Kalkulace v energetice
 • Cvičení: Ceny a tarify v energetice 
   
Distanční samostudium: 28. 9. – 13. 10. 2022 
 • Samostudium literatury dle zadání lektora
 • Zpracování případových studií dle zadání lektora (kritická analýza, analýza faktur za elektřinu nebo zemní plyn)

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 14. 10. 2022 | 9:00 – 15:30 
Ekonomické hodnocení spotřeby energie v podniku
 • Strategické rozhodování a studie proveditelnosti jako nástroj řízení
 • Ekonomické hodnocení energetických úspor
 • Kritéria ekonomické efektivnosti (ekonomická návratnost investic)
 • Cost Benefit Analýza (CBA) a její role v řízení spotřeby energie
 • Studie proveditelnosti a energetický audit
 • Cvičení: Výpočet kritérií ekonomické efektivnosti

Distanční samostudium: 15. 10. – 3. 11. 2022 
 • Vypracování specifické finanční analýzy pro vybranou oblast podniku (dle specializace daného účastníka)

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 4. 11. 2022 | 9:00 – 15:30 
Nástroje energetických úspor
 • Energetický audit (EA) včetně případových studií a Energetický posudek (EP)
 • Systém energetického managementu (EnMS)
 • Energy Performance Contracting (EPC), Dobrovolné dohody, Least Cost Planning (LCP), Demand Side Management (DSM)
 • Centrální zásobování teplem, rekuperace tepla, kogenerace, kombinace tepla a energie, obnovitelné zdroje, solární zařízení
 • Energetické požadavky na budovy
 • Role a pozice podnikového energetika ve firmě a v managementu
 • Dotační příležitosti

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru