Menu

Moduly kurzu Podnikový energetik 2020

1) Celodenní seminář: pátek, 7. 2. 2020 (9.00 – 15.30)

Základní pravidla a principy řízení podnikové energetiky

 • používané pojmy a aktuální definice, které musíte znát (potřeba, spotřeba a konečná spotřeba, úspory energie, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie)
 • legislativa a energetická politika EU a ČR (energetický zákon o podporovaných zdrojích energie a zákon o hospodaření s energií) včetně modelu trhu s elektřinou v ČR
 • energetická bilance
 • normování spotřeby energie
 • kalkulace v energetice
 • cvičení: ceny a tarify v energetice

2) Distanční samostudium: 8. 2. – 27. 2. 2020
 • samostudium literatury dle zadání lektora
 • zpracování případových studií dle zadání lektora (kritická analýza, analýza faktur za elektřinu nebo zemní plyn)

3) Celodenní seminář: pátek, 28. 2. 2020 (9.00 – 15.30)

Ekonomické hodnocení spotřeby energie v podniku

 • strategické rozhodování a studie proveditelnosti jako nástroj řízení
 • ekonomické hodnocení energetických úspor
 • kritéria ekonomické efektivnosti (ekonomická návratnost investic)
 • Cost Benefit Analýza (CBA) a její role v řízení spotřeby energie
 • Studie proveditelnosti a energetický audit
 • Cvičení: Výpočet kritérií ekonomické efektivnosti

4) Distanční samostudium:
29. 2. – 18. 6. 2020
 • samostudium literatury dle zadání lektora
 • zpracování případových studií dle zadání lektora (příklady na výpočet kritérií ekonomické efektivnosti)

5) Celodenní seminář: pátek, 19. 6. 2020 (9.00 – 15.30)
Nástroje energetických úspor

 • Energetický audit (EA) včetně případových studií a Energetický posudek (EP)
 • Systém energetického managementu (EnMS)
 • Energy Performance Contracting (EPC), Dobrovolné dohody, Least Cost Planning (LCP), Demand Side Management (DSM)
 • centrální zásobování teplem, rekuperace tepla, kogenerace, kombinace tepla a energie, obnovitelné zdroje, solární zařízení
 • energetické požadavky na budovy
 • role a pozice podnikového energetika ve firmě a v managementu
 • dotační příležitosti

6) Závěr: 
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru