Menu

Moduly kurzu Podnikový energetik 2020 Brno

1) Celodenní seminář: pátek, 23. 10. 2020 (9.00 – 15.30)
Základní pravidla a principy řízení podnikové energetiky
 • Používané pojmy a aktuální definice, které musíte znát (potřeba, spotřeba a konečná spotřeba, úspory energie, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie)
 • Legislativa a energetická politika EU a ČR (energetický zákon o podporovaných zdrojích energie a zákon o hospodaření s energií) včetně modelu trhu s elektřinou v ČR
 • Energetická bilance
 • Normování spotřeby energie
 • Kalkulace v energetice
 • Cvičení: ceny a tarify v energetice

2) Distanční samostudium: 24. 10. – 10. 11. 2020
 • Samostudium literatury dle zadání lektora
 • Zpracování případových studií dle zadání lektora (kritická analýza, analýza faktur za elektřinu nebo zemní plyn)

3) Celodenní seminář: středa, 11. 11. 2020 (9.00 – 15.30)
Ekonomické hodnocení spotřeby energie v podniku
 • Strategické rozhodování a studie proveditelnosti jako nástroj řízení
 • Ekonomické hodnocení energetických úspor
 • Kritéria ekonomické efektivnosti (ekonomická návratnost investic)
 • Cost Benefit Analýza (CBA) a její role v řízení spotřeby energie
 • Studie proveditelnosti a energetický audit
 • Cvičení: Výpočet kritérií ekonomické efektivnosti

4) Distanční samostudium:
12. 11. – 3. 12. 2020
 • Samostudium literatury dle zadání lektora
 • Zpracování případových studií dle zadání lektora (příklady na výpočet kritérií ekonomické efektivnosti)

5) Celodenní seminář: pátek, 4. 12. 2020 (9.00 – 15.30)
Nástroje energetických úspor
 • Energetický audit (EA) včetně případových studií a Energetický posudek (EP)
 • Systém energetického managementu (EnMS)
 • Energy Performance Contracting (EPC), Dobrovolné dohody, Least Cost Planning (LCP), Demand Side Management (DSM)
 • Centrální zásobování teplem, rekuperace tepla, kogenerace, kombinace tepla a energie, obnovitelné zdroje, solární zařízení
 • Energetické požadavky na budovy
 • Role a pozice podnikového energetika ve firmě a v managementu
 • Dotační příležitosti

6) Závěr: 
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru