Menu

Moduly kurzu Podnikové finance pro neekonomy 2020

1) Online seminář: pondělí, 3. 8. 2020 (13.00 – 15.00)
 • Výkaz zisku a ztráty (často též Výsledovka)
  • základní představení výkazu
  • typy výnosů (běžná činnost, finanční činnost, mimořádná činnost)
  • typy nákladů (běžná činnost, finanční činnost, mimořádná činnost)
  • nedaňové výnosy a náklady
  • provozní výsledek hospodaření
  • finanční výsledek hospodaření
  • výsledek hospodaření před zdaněním
  • změny výkazu v čase
  • zkreslení a nástrahy výkazu
 • Typy zisku – EAT, EBT, EBIT, EBITDA
 • Odpisy a daňový štít
 • Horizontální a vertikální analýza

2) Online seminář: úterý, 4. 8. 2020 (13.00 – 15.00)
 • Rozvaha
  • základní představení výkazu
  • aktiva – stálá
  • aktiva – oběžná
  • pasiva – vlastní kapitál
  • pasiva – cizí zdroje
  • časové rozlišení na straně aktiv a pasiv
  • změny výkazu v čase
  • zkreslení a nástrahy výkazu
 • Horizontální a vertikální analýza
 • Bilanční pravidla

3) Online seminář: středa, 5. 8. 2020 (13.00 – 15.00)
 • Výkaz o finančních tocích
  • peněžní toky z provozní činnosti
  • peněžní toky z investiční činnosti
  • peněžní toky z finanční činnosti
 • Příloha v účetní závěrce
 • Poměrové ukazatele
  • Ukazatele rentability
  • Ukazatele aktivity
  • Ukazatele likvidity
  • Ukazatele zadluženosti, finanční páka

4) Online seminář: čtvrtek, 6. 8. 2020 (13.00 – 15.00)
 • Vazby mezi výkazy
 • Vazby mezi ukazateli
 • Pyramidové rozklady

5) Online seminář: pátek, 7. 8. 2020 (10.00 – 12.00)
 • Ekonomická přidaná hodnota (EVA)
 • Řízení vybraného pracovního kapitálu
Nahoru