Menu

Moduly kurzu Podnikové finance pro neekonomy 2018

1) Celodenní seminář: pátek, 23. 2. 2018 (9.00 – 15.30)

Finanční výkazy a základy finanční analýzy

 • Představení struktury a logiky sestavování finančních výkazů
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Výkaz o peněžních tocích (cash flow)
 • Pochopení logiky vzájemných vazeb mezi finančními výkazy
 • Základy finanční analýzy
  • Zdroje dat pro finanční analýzu
  • Analýza absolutních ukazatelů
  • Analýza rozdílových ukazatelů
  • Bilanční pravidla
  • Analýza poměrových ukazatelů
2) Distanční samostudium: 24. 2. – 15. 3. 2018

 Úkol dle zadání:

 • Provedení základní finanční analýzy vybraného podniku (podnik, ve kterém pracujete, nebo podnik zadaný přednášejícím)

 Studijní materiály dle zadání lektora

3) Celodenní seminář: pátek, 16. 3.  2018 (9.00 – 15.30)

Finanční analýza podrobně a v souvislostech

 • Soustavy finančních ukazatelů
  • Pyramidové rozklady
  • Bonitní a bankrotní modely
 • Konkrétní způsoby využití finanční analýzy neekonomickými manažery
 • Vztah daňového a manažerského účetnictví
 • Základní nástroje řízení efektivnosti firmy (manažerské účetnictví)

4) Distanční samostudium: 17. 3. – 5. 4. 2018

Úkol dle zadání:

 • Vypracování specifické finanční analýzy pro vybranou oblast podniku (dle specializace daného účastníka)

Studijní materiály dle zadání lektora

5) Celodenní seminář: pátek, 6. 4. 2018 (9.00 – 15.30)

Krátkodobé finanční plánování

 • Kapitálová potřeba firmy
 • Řízení pracovního kapitálu
  • Řízení krátkodobých finančních aktiv
  • Řízení zásob
  • Řízení závazků a pohledávek
  • Minimalizace nákladů na získání cizího kapitálu
 • Techniky forecastingu budoucího vývoje firmy a analýza odchylek
6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru