Menu

Moduly kurzu Photoshop pro specialisty 2022

1) Online seminář: úterý, 29. 11. 2022 
 • Prostředí Photoshopu
 • Nastavení a pracovní plocha
 • Princip vrstev
 • Transformace – změna velikosti, perspektivy
 • Základní nástroje – oříznutí, štětec, guma, laso, plechovka
 • Typy souborů a ukládání ve správných formátech
 • Rastrová versus vektorová grafika
 • Práce s textem – velikost, mezery, zarovnání
 • Tvary, barvy, přechody
 • Styly vrstev – vržený stín, reliéfy, vytažení, záře
 • Výroba první grafiky
 • Tvorba letáku
 • Příprava pro tisk – DPI, spadávka
   
Distanční samostudium: 30. 11. – 12. 12. 2022 
 • Každý účastník kurzu obdrží od lektora sadu úkolů na procvičení již probraných témat
 • Vaši práci lektor vyhodnotí na začátku následujícího semináře

2) Online seminář: úterý, 13. 12. 2022 
 • Hodnocení vašich prací a oprava případných chyb
 • Světlost, kontrast, barvy
 • Vrstvy úprav
 • Výběry a masky – izolování konkrétního objektu
 • Odstranění rušivých elementů z fotky
 • Změna jedné určité barvy
 • Filtry – ostření, rozostření, šum, deformace tvarů
 • Optimalizace obrazu pro sociální sítě
 • Práce s návrhovými plochami
 • Tvorba reklam pro Facebook a další platformy
 • Layouty sociálních sítí

Distanční samostudium: 14. 12. 2022 – 2. 1. 2023 
 • Účastníci kurzu obdrží druhou sadu úkolů na procvičení probraných témat
 • Na začátku následujícího semináře lektor opět vyhodnotí vaše práce

3) Online seminář: úterý, 3. 1. 2023 
 • Hodnocení vašich prací a oprava případných chyb
 • Přepracování prošlého letáku na aktuální
 • Produktová fotografie
 • Výroba bílého nebo transparentního pozadí
 • Nedestruktivní způsob práce
 • Inteligentní objekty a jejich výhody a nevýhody
 • Filtr Camera Raw – komplexní úprava obrazu v jednom filtru
 • Mock-upy – automatické šablony (přebal knihy, obrázek na tričku atp.)
 • Využití umělé inteligence
 • Finální fotomontáž na plakát, kde použijeme vše, co jsme se naučili

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru