Menu

Moduly kurzu Personální práce 11.2.2022

1) Celodenní prezenční seminář: pátek, 11. 2. 2022 | 9:00 – 15:30 
 • Co vše spadá pod personální agendu
 • Zvláštnosti veřejného sektoru – na právní úrovni a v odrazu vaší praxe
 • Předsmluvní vztahy – výběrové řízení, vstupní dotazníky, souvislosti s GDPR
 • Založení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – specifikace veřejného sektoru
 • Pracovní doba a problematika Home Office
   
Distanční samostudium dle zadání 
 • Studium základních právních materiálů k tématům
 • Řešení příkladu (příprava na další blok), analýza dokumentace

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 25. 2. 2022 | 9:00 – 15:30 
 • Překážky v práci – jak na ně a jak je hodnotit
 • Odměňování
  • plat versus mzda versus odměna z dohody
  • výhody, nevýhody, jak určit adekvátní odměnu
  • a co příplatky?
 • Odpovědnost a náhrady škody
 • Skončení pracovního poměru část I
  • souvislosti – způsoby, rozdíly a výhodnost

Distanční samostudium dle zadání 
 • Studium základních materiálů k tématům
 • Řešení příkladu – „dobrá praxe a jak to dělám já“

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 18. 3. 2022 | 9:00 – 15:30 
 • Skončení pracovního poměru část II
  • další souvislosti – jak správně postupovat a jak nejvhodněji
  • jak na „výpověď dohodou“
  • pracovní posudek
  • odstupné
 • Sociální dialog, kolektivní vyjednávání a spolupráce s odbory
 • Sankce za porušení povinností – srážky, pokuty, snížení osobního příplatku, právní sankce
 • Souhrnné cvičení pro vaši zítřejší praxi 

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru