Menu

Moduly kurzu Office 365 ve škole 2022

1) Online seminář: pondělí, 6. 6. 2022 
 • SharePoint jako nástroj týmového úložiště
  • týmové úložiště, ale i nástroj ukládání dat pomocí jednoduchých aplikací
  • sdílení souborů a dat, rychlé vytvoření intranetu např. školního, třídního či učitelského intranetu se stránkami i seznamy k shromažďování či prezentaci dat
  • jaká je dostupnost intranetu a jak nastavit práva pro externí hosty
 • Aplikace Lists
  • pro tvorbu vlastních seznamů – sdílených tabulek, které se ukládají do SharePointu
  • možnosti importů z Excelu
  • tvorba nových tabulek s vlastní strukturou sloupců různých druhů
  • seznamy s obrázky nebo s časovými údaji
  • ve škole využití pro prezentování např. seznamů volitelných předmětů a jejich charakteristik, seznamu nabízených akcí školy, seznamu možností praxe a uplatnění absolventů
 • OneDrive jako osobní cloudové úložiště
  • dostupnost na dalších zařízeních
  • sdílení s dalšími uživateli a automatické verzování souborů
  • synchronizace souborů pro práci offline
    
Distanční samostudium dle zadání: 7. 6. – 12. 6. 2022 
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

2) Online seminář: pondělí, 13. 6. 2022 
 • Aplikace To-Do ke správě osobních úkolů
  • přebírané z doručených e-mailů nebo vytvořené přímo v aplikaci
  • sdružování do seznamů, tvorba dílčích kroků
  • atributy významnosti (důležité úkoly, můj den)
  • termíny připomenutí a plnění
  • sledování týmových úkolů z aplikace Planner
 • Aplikace Planner pro plánování týmových úkolů
  • přidělování více uživatelům
  • sdružování do kontejnerů, dílčí úkoly v kontrolním seznamu
  • možnost zadávat týmové úkoly, termíny, např. pro přípravu školních akcí, přijímacího řízení, maturit apod.
 • Aplikace Bookings pro rezervace
  • jak nabízet uživatelům ze školy i mimo ni školní akce s možností rezervace
  • ideální využití pro nabízení služeb např. konzultace učitelů žákům / studentům či rodičům
  • zapisování do kalendářů
  • nastavení a omezení kapacity účastníků, např. přihlašování na volitelné předměty
  • dostupnost aplikace
 • Power BI – analytická služba
  • analýza dat o uchazečích, studentech, jejich výsledcích
  • prezentace analýzy na veřejných webových stránkách školy

Distanční samostudium dle zadání: 14. 6. – 19. 6. 2022 
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

3) Online seminář: pondělí, 20. 6. 2022 
 • Aplikace Stream jako vnitroškolní video portál
  • zdroj videí – nahrávky online schůzek v Teams, další vložená videa či videa vytvořená přímo v aplikaci Stream
  • uspořádání do kanálů
  • zpřístupnění vybraným skupinám uživatelů např. v kartě kanálu Teams
  • sdílení vytvořených výukových videí, nahrávek výuky, záznamů školních akcí, instruktáží, vystoupení vedení školy (např. k zahájení školního roku), návodů (např. k studijnímu informačnímu systému)
 • Aplikace Sway pro tvorbu jednoduchých veřejných webových stránek
  • možnosti obsahů: texty, obrázky, odkazy, vybrané vložené aplikace, např. mapy
 • Aplikace Teams
  • nejen pro online výuku, ale i pro řadu dalších aplikací, které lze integrovat formou kanálových či osobních karet
  • jak do kanálů připravit karty jednotlivých souborů Wordu, Excelu, PowerPointu, týmových úkolů z Planneru, vybraných seznamů Lists, intranetu SharePointu, nahrávek ze Streamu i YouTube, interních i veřejných webových stránek
  • karta se statistikami výuky Insights

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru