Menu

Moduly kurzu Odpadové hospodářství

1) Online seminář: pátek, 12. 3. 2021 (9.00 – 11.00 + 12.00 – 14.00)
Jak snižovat produkci směsného odpadu ve vaší obci
 • Současný stav nakládání s komunálními odpady v ČR a jeho přechod k oběhovému hospodářství - lze splnit cíle roku 2025?
 • Jak posoudit stav odpadového hospodářství konkrétní obce
  • zdroje informací
  • vybrané indikátory
  • doporučená produkce směsného odpadu
  • složení komunálních odpadů
 • Optimalizace nakládání s vybranými druhy odpadu
  • bioodpady
  • papír
  • plast
  • sklo
  • kovy
  • objemné odpady
 
Distanční samostudium: 13. 3. – 18. 3. 2021
 • Samostudium publikace dle zadání lektora (bude upřesněno)
 • Zpracování krátké analýzy odpadového hospodářství konkrétní obce

2) Online seminář: pátek, 19. 3. 2021 (9.00 – 11.00 + 12.00 – 14.00)
Nová odpadová legislativa – dopady na obce
 • Aktuální stav a vývoj evropské právní úpravy odpadového hospodářství
 • Cíle v oblasti nakládání s komunálními odpady na úrovni EU a ČR a nástroje k jejich dosažení
 • Nová právní úprava odpadového hospodářství (odpady, výrobky s ukončenou životností, obaly)
 • Klíčové změny v oblasti právní úpravy nakládání s odpady
 • Základní systém nakládání s komunálním odpadem (obec – fyzické osoby)
 • Možnosti využití obecního systému pro nakládání s jinými odpady
 • Poplatky za komunální odpad
 • Obec a nakládání s vybranými výrobky
 • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • Odpovědnost za přestupky, nápravná opatření („černé“ skládky)
 
Distanční samostudium: 20. 3. – 28. 3. 2021
 • Samostudium publikace dle zadání lektora prvního semináře (bude upřesněno)
 • Zpracování krátké analýzy odpadového hospodářství konkrétní obce - doplnění a úprava na základě legislativních změn

 

3) Online seminář: pondělí, 29. 3. 2021 (9.00 – 11.00 + 12.00 – 14.00)
Jak motivovat ke snížení produkce
 • Jak snížit produkci směsného odpadu v obci
  • význam osvěty
  • optimalizace velikosti popelnic a frekvence jejich svozu
  • motivační systémy uplatňované v ČR -PAYT, D-t-D, MESOH atd.
  • jejich přednosti a nevýhody
  • příklady řešení konkrétních obcí
 • Možnosti předcházení vzniku odpadů v obcích
 • Prezentace prací jednotlivých účastníků semináře a diskuse k nim
 
Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru