Menu

Moduly kurzu Obec jako zřizovatel p.o. 2022

1) Celodenní prezenční seminář: středa, 31. 8. 2022 | 9:00 – 15:30 
Právní minimum
 • Právní postavení zřizovatele a p.o.
 • Proces a kroky vedoucí ke vzniku a zániku p.o., „transformace p.o.“
 • Zřizovací listina – co by nemělo chybět
 • Zásady vztahů zřizovatele a p.o.
 • Právní postavení ředitele p.o.
 • Problematika veřejných zakázek
 • Smluvní právo
 • Občanskoprávní, trestněprávní a správně právní odpovědnost
 • Specifika u školských příspěvkových organizací

2) Celodenní prezenční seminář: čtvrtek, 1. 9. 2022 | 9:00 – 15:30 
Vztahy s vedením p.o.
 • Výkon funkce zřizovatele a rozhodovací pravomoci orgánů obce
 • Pracovněprávní vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace
 • Správa majetku ÚSC příspěvkovou organizací
 • Hospodaření se svěřeným majetkem
 • Ekonomické vztahy zřizovatele a p.o.
 • Kontrolní činnost ze strany zřizovatele

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 2. 9. 2022 | 9:00 – 15:30 
Ekonomické minimum
 • V čem se liší hospodaření příspěvkové organizace od hospodaření obce
 • Sestavení rozpočtu příspěvkové organizace
 • Vyhodnocování rozpočtu příspěvkové organizace
 • Kalkulace nákladů a strategie stanovování cen za vlastní služby

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru