Menu

Moduly kurzu Obchodní manažer v době krize

1) Online seminář: úterý, 20. 9. 2022 
Úskalí uzavírání obchodních smluv prakticky
 • Předsmluvní odpovědnost
 • Smlouva jako právní jednání
  • absolutní a relativní neplatnost, relativní neúčinnost, zdánlivost
 • Proces uzavírání a výklad smluv
  • úprava nabídky a její přijetí, modifikace kontraktačního procesu
 • Všeobecné obchodní podmínky a jejich změny
 • Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení
 • Sankce
 • Promlčení a prekluze práv
 • Změna smluvního závazku
  • prodlení dlužníka, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, vadné plnění
 • Zánik smluvního závazku
  • splnění, započtení, odstoupení od smlouvy
 • Vybrané smluvní typy a staronové smluvní typy (výprosa, zápůjčka, výpůjčka, úvěr, nájem a pacht)
 • Možné způsoby řešení sporů – soudy, arbitráže, mediace

2) Online seminář: úterý, 4. 10. 2022 
Forecasting v nejisté době
 • Význam finančně-obchodního plánování pro fungování společnosti
 • Identifikace klíčových položek pro plánování
 • Problémy při plánování položek finančně-obchodního plánu
 • Promítnutí nejistoty do finančních plánů a obchodního rozhodování
 • Jak pracovat s různými scénáři a riziky
 • Dotazy a diskuse

3) Online seminář: úterý, 18. 10. 2022 
Vedení obchodního týmu a předcházení fluktuaci
 • Implementace změn – dnešní podmínka přežití
 • Co udělat před spuštěním změn
 • Řetězec výkonu
 • Proč nestačí jen „tlak“ shora
 • Které kompetence rozhodují o úspěchu
 • CO a JAK diferencovat
 • Jak nastavit režimy péče
 • Které věci nezapomínat dotahovat
 • Motivátory a spokojenost
 • Hodnocení, kontrola a sebehodnocení
 • Podpora prodeje a kvality
 • Jak ne/podávat zpětnou vazbu
 • Pomůcky do praxe
 • Nejčastější chyby & jejich řešení
Nahoru