Menu

Moduly kurzu MS Project

1) Celodenní seminář: pátek, 12. 5. 2017 (9.00 - 15.30 hod)
Plánování projektu v MS Project
 • rozdíly mezi možnostmi realizace projektů v Excelu, SharePointu, Projectu Online a Microsoft Project
 • seznámení s programem Microsoft Project
 • kalendáře projektu – kalendář organizace, úkolu, zdroje
 • úkoly projektu – typy vazeb mezi úkoly, vkládání úkolů a vazeb, kritická cesta, omezení úkolů a konečný termín, opakovaný úkol, vlastnosti úkolů a jejich editace
 • časová osa projektu
 • zdroje projektu zdrojů, vložení zdrojů
 • finanční plánování projektu

2) Distanční samostudium: 13. 5. 2017 – 1. 6. 2017
 • dle zadání lektorky s využitím publikace KUBÁLEK, T. -- KUBÁLKOVÁ, M. Program pro řízení projektů Microsoft Project 2013. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015
 • účastníci připraví vlastní projekt, který bude zahrnovat:
  • připravené kalendáře
  • seznam úkolů, jejich vazby a omezení
  • zdroje projektu

3) Celodenní seminář: pátek, 2. 6. 2017 (9.00 - 15.30 hod)
Řízení projektu - sledování, analýza a vykazování
 • přiřazení zdrojů pro jednotlivé úkoly
 • zadání zdrojů – přetížení a vyrovnání zdrojů, přepočty jednotek, přesčasová práce, atd.
 • náklady – náklady na úkol, náklady na zdroj, nabíhání nákladů, rozpočtové náklady
 • sledování průběhu projektu – směrný plán, procento dokončení projektu, procento dokončení jednotlivých úkolů
 • analýza ukazatelů vytvořené hodnoty
 • sestavy – typy sestav, příprava vlastních sestav, vizuální sestavy
 • tisk projektu, další možnosti ukládání a exportu projektu
 • práce s více projekty – sledování vytížení zdrojů angažovaných na více projektech současně
 • vlastní pole projektu – doplnění vlastních údajů do projektu a jejich vizualizace pomocí indikátorů
 

4) Závěr Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru