Menu

Moduly kurzu Microsoft Project 2022

1) Online seminář: pátek, 27. 5. 2022 
 • Úvod
  • seznámení s aplikací Microsoft Project
  • seznámení s fiktivní firmou Encián a jejím projektem rekonstrukce
 • Projekt
  • prvky projektu
  • vlastnosti projektu
 • Kalendáře
  • faktory časového rozložení projektu
  • informace o projektu
  • kalendáře
 • Úkoly
  • typy vazeb mezi úkoly
  • vkládání úkolů a vazeb mezi úkoly
  • kritická cesta
  • časová osa
  • omezení a končený termín
  • rozdělení úkolu
  • opakovaný úkol
  • vlastnosti úkolů a jejich editace
    
Distanční samostudium dle zadání: 28. 5. – 9. 6. 2022 
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

2) Online seminář: pátek, 10. 6. 2022 
 • Zdroje
  • typy zdrojů
  • vložení zdrojů
  • přiřazení zdrojů
  • přetížení a vyrovnání zdrojů
  • změna doby trvání, jednotek, přiřazení, práce
  • plánování řízené úsilím
  • přesčasová práce
  • zpoždění přiřazení
  • rozvrh práce zdroje
  • hypertextový odkaz
 • Náklady
  • typy nákladů
  • náklady na úkol
  • náklady na zdroj
  • nabíhání nákladů
  • rozpočtové náklady
 • Sledování průběhu
  • typy sledování
  • směrný plán
  • procento dokončení jednotlivých úkolů
  • ukazatele průběhu
  • analýza ukazatelů vytvořené hodnoty
  • skutečné hodnoty pro jednotlivé úkoly
  • další sledování projektu
  • přerušení projektu
  • ukazatele dokončení
 • Zobrazení
  • typy zobrazení
  • formát tabulky
  • formát grafu
  • formulářová zobrazení
  • kalendář
  • síťový diagram
  • diagram zdrojů
  • týmový plánovač
  • časová osa
  • vlastní zobrazení

Distanční samostudium dle zadání: 11. 6. – 23. 6. 2022 
 • Procvičení na základě demonstračních příkladů a úloh dle zadání lektora

3) Online seminář: pátek, 24. 6. 2022 
 • Sestavy
  • typy sestav
  • základní sestavy
  • vizuální sestavy
 • Tisk a další práce se soubory
  • tisk
  • informace o projektu
  • možnosti uložení projektu
  • Sdílet
  • Exportovat
  • šablona
  • organizátor
  • porovnání projektů
  • práce s více projekty
 • Nástroje
  • makra
  • přizpůsobení pásu karet
  • pole
 • To Do
  • charakteristika To-Do
  • nastavení a druhy úkolů
  • úkol přijatý e-mailem
  • vložený úkol
  • To Do na mobilu
 • Planner
  • charakteristika Planneru
  • založení plánu v Teams
  • úkoly
  • zobrazení plánu
  • plán Teams
  • Planner na mobilu
 • Microsoft Online nástroje projektování
  • Projekt
  • Roadmapa
  • Project Online
  • SharePoint

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru