Menu

Moduly kurzu Manažerské rozhodování 2018

1) Celodenní seminář: pátek, 21. 9. 2018 (9.00 – 15.30)

 • Stručný přehled fází rozhodovacího procesu
  • stanovení cíle
  • definice známých a neznámých faktorů
  • zvažování alternativ – projektování scénářů a zvažování důsledků
  • nastavení kritérií pro volbu správného řešení
 • Metody manažerského rozhodování – 1. část
  • analýza nákladů a přínosů
  • analýza silového pole
  • brainstorming
  • Occamova břitva
  • Paretův model
 • Zdroje informací pro rozhodování
 • Klíčové manažerské techniky
 • Inspirace ze zemí guru managementu: manažerské rozhodování v USA a Číně
2) Distanční samostudium: 22. 9. – 11. 10. 2018

 • Studium vybrané části knihy Manažerské rozhodování v praxi (Štědroň Bohumír, Moos Petr, Palíšková Marcela, Pastor Otto, Svítek Miroslav, Svoboda Libor, Kolektiv)
 • Výběr a rozpracování tématu seminární práce na zadané téma
3) Celodenní seminář: pátek, 12. 10.  2018 (9.00 – 15.30)

 • Metody manažerského rozhodování – 2. část
  • Delfská technika
  • diagram příčin a důsledků
  • histogram
  • hodnoticí matice
  • kroky řešení problému
  • rozhodovací strom
  • model Vrooma a Yettona
 • Rozhodování manažera v krizi
 • Inspirace rozhodovacími technikami ve vojenském řízení
 • Prezentace seminárních prací a diskuse
4) Distanční samostudium: 13. 10. – 1. 11. 2018

 • Studium vybrané části knihy Manažerské rozhodování v praxi (Štědroň Bohumír, Moos Petr, Palíšková Marcela, Pastor Otto, Svítek Miroslav, Svoboda Libor, Kolektiv)
 • Zpracování tématu seminární práce na zadané téma
5) Celodenní seminář: pátek, 2. 11. 2018 (9.00 – 15.30)

 • Procvičování vybraných technik manažerského rozhodování - workshop
 • Prognóza ekonomického a technologického vývoje do roku 2035 a rozhodování manažera
 • Business Intelligence – jak využít data pro pregnantnější rozhodování
 • Politické rozhodování a jeho přesahy do nástrojů v byznysu
 • Prezentace seminárních prací a diskuse
6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru