Menu

Moduly kurzu Manažerské dovednosti

1) Online seminář: pátek, 14. 4. 2023 
Strategické vedení a rozvoj školy
  • Co rozumíme koncepčním řízením
  • Jaké části by měl obsahovat strategický plán
  • Jak provést analýzu současného stavu
  • Jak stanovit dlouhodobé cíle
  • Tvorba jednotlivých částí vlastní koncepce
  • Zodpovězení dotazů, ukázky
     
Distanční samostudium dle zadání: 15. 4. – 4. 5. 2023 
  • Provedení analýzy stavu ve vlastní škole a formulace hlavních dlouhodobých strategických cílů
  • Stručný rozbor výsledků v rámci dalšího semináře

2) Online seminář: pátek, 5. 5. 2023 
Vedení pedagogického sboru  (pracovněprávní specifika personálního řízení ve škole)
  • Pracovní smlouvy, náplně práce
  • Organizační řád a struktura pedagogického sboru
  • Pracovní doba pedagogů, pracovní kázeň
  • Komunikační systém
  • Kontrolní činnost
  • Hodnocení, odborný rozvoj pracovníků, motivace a zpětná vazba
  • Strategický aspekt

Distanční samostudium dle zadání: 6. 5. – 18. 5. 2023 
  • Sestavení a zhodnocení organizačního řádu vlastní školy

3) Celodenní prezenční seminář (Praha): pátek, 19. 5. 2023 | 9:00 – 15:30 
Krizové interpersonální situace a krizová komunikace
  • Umění mluvit a jednat s lidmi
    • jaká práva je potřeba znát a respektovat
    • rétorika versus mediace
  • Rétorika pro pedagogy
    • řeč mluvená, psaná a viděná
    • technika řeči
    • rétorika a psychologie, aneb jak proti trémě
  • Principy krizové komunikace
  • Mediace
    • konflikty a spory ve školním prostředí a specifika v pedagogickém sboru
    • jak dosáhnout dohody
    • mediační techniky
  • Praktická řešení v příkladech
  • Dotazy a závěr

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru