Menu

Moduly kurzu Manažer výroby 2022

1) Online seminář: čtvrtek, 3. 11. 2022 
Organizace a řízení výrobního procesu
 • Aktuální požadavky na výrobní management
 • Analýza a řízení výkonnosti výrobního procesu
 • Systém klíčových ukazatelů výkonnosti
 • Organizace a řízení logistiky výroby
 • Řízení a optimalizace výrobních zásob
   
Distanční samostudium: 4. 11. – 24. 11. 2022 
 • Domácí úkol: zpracování případové studie „Nastavení systému klíčových výkonnostních ukazatelů jako součást řízení výrobních procesů“

2) Online seminář: pátek, 25. 11. 2022 
Řízení výrobních kapacit, plánování a rozvrhování výroby
 • Aktuální požadavky na řízení výrobních kapacit
 • Plánování a řízení výrobních kapacit
 • Aktuální nároky na plánování výroby
 • Kapacitní propočty a výrobní dávka
 • Plánování a rozvrhování výrobních zakázek 

Distanční samostudium: 26. 11. – 8. 12. 2022 
 • Domácí úkol: zpracování případové studie „Identifikace nedostatků, plýtvání, rezerv a potenciálu ke zlepšení“

3) Online seminář: pátek, 9. 12. 2022 
Základy štíhlé výroby, principy efektivní výroby a vybrané nástroje
 • Co vše je štíhlá výroba
 • Metodická základna štíhlé výroby a vybrané principy efektivní výroby
 • Uplatnění nástrojů štíhlé výroby
 • Analýza aktuálního stavu výrobního procesu se zaměřením na identifikaci nedostatků, plýtvání, rezerv a potenciálu ke zlepšení
 • Základní principy a pravidla metodologie A3 report

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru