Menu

Moduly kurzu Manažer výroby 2021

1) Online seminář: pátek, 21. 5. 2021 
Organizace a řízení výrobního procesu
  • Aktuální požadavky na výrobní management
  • Analýza a řízení výkonnosti výrobního procesu
  • Systém klíčových ukazatelů výkonnosti
  • Organizace a řízení logistiky výroby
  • Řízení a optimalizace výrobních zásob
    
Distanční samostudium: 22. 5. – 17. 6. 2021 
 • Domácí úkol: zpracování případové studie „Nastavení systému klíčových výkonnostních ukazatelů jako součást řízení výrobních procesů“

2) Online seminář: pátek, 18. 6. 2021 
Řízení výrobních kapacit, plánování a rozvrhování výroby
 • Aktuální požadavky na řízení výrobních kapacit
 • Plánování a řízení výrobních kapacit
 • Aktuální nároky na plánování výroby
 • Kapacitní propočty a výrobní dávka
 • Plánování a rozvrhování výrobních zakázek

Distanční samostudium: 19. 6. – 1. 7. 2021 
 • Domácí úkol: zpracování případové studie „Identifikace nedostatků, plýtvání, rezerv a potenciálu ke zlepšení“

3) Online seminář: pátek, 2. 7. 2021 
Základy štíhlé výroby, principy efektivní výroby a vybrané nástroje
 • Co vše je štíhlá výroba
 • Metodická základna štíhlé výroby a vybrané principy efektivní výroby
 • Uplatnění nástrojů štíhlé výroby
 • Analýza aktuálního stavu výrobního procesu se zaměřením na identifikaci nedostatků, plýtvání, rezerv a potenciálu ke zlepšení
 • Základní principy a pravidla metodologie A3 report

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru