Menu

Moduly kurzu Manažer výroby 2019

1) Celodenní seminář: pátek, 15. 3. 2019 (9.00 – 15.30)
Organizace a řízení výroby
 • Aktuální požadavky na organizaci a řízení výrobního procesu
 • Řízení výrobních kapacit a jejich rezerv
 • LayOut materiálového toku ve výrobě
 • Řízení a optimalizace výrobních zásob
 • Řízení logistiky výroby jako efektivní podpory výrobního procesu
 • Controlling výrobního procesu (výkon, kvalita, dostupnost, efektivita, náklady, produktivita práce a další výkonnostní ukazatele)
 
2) Distanční samostudium: 16. 3. – 4. 4. 2019
 • Dle zadání lektora s využitím publikace Miloslav Keřkovský, Ondřej Valsa: Moderní přístupy k řízení výroby, 3. doplněné vydání
 • Domácí úkol: zpracování případové studie „Nastavení systému klíčových výkonnostních ukazatelů jako součást řízení výrobních procesů“
 
3) Celodenní seminář: pátek, 5. 4. 2019 (9.00 – 15.30)
Plánování a rozvrhování výroby
 • Současné nároky na plánování a rozvrhování výroby v kontextu dynamicky se vyvíjejících výrobních požadavků
 • Rozdělení úloh a struktura systému plánování výroby
 • Lhůtové plánování a kapacitní bilance
 • Změnové řízení, urgence a jiné aspekty systému operativního plánování
 • Role a sestavování výrobního programu
 • Sestavování hlavního plánu výroby (MPS - Master Production Schedule)
 • Systémy pokročilého plánování výroby (APS - Advanced Planning system)
 
4) Distanční samostudium: 6. 4. – 25. 4. 2019
 • Dle zadání lektora s využitím publikace Miloslav Keřkovský, Ondřej Valsa: Moderní přístupy k řízení výroby, 3. doplněné vydání
 • Domácí úkol: zpracování případové studie „Identifikace nedostatků, plýtvání, rezerv a potenciálu ke zlepšení“

 
5) Celodenní seminář: pátek, 26. 4. 2019 (9.00 – 15.30)
Aktuální trendy, vybrané principy, nástroje a metodologie
 • Teorie úzkých míst (TOC - Theory Of Constraints)
 • Řízení projektů pomocí kritického řetězce (CCPM - Critical Chain Project Management)
 • Základní principy a pravidla metodologie A3 report
 • Praktické nástroje a metodologie štíhlé výroby
 • Analýza aktuálního stavu výrobního procesu se zaměřením na identifikaci nedostatků, plýtvání, rezerv a potenciálu ke zlepšení
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru