Menu

Moduly kurzu Manažer výroby 11/2017

1) Celodenní seminář: pátek, 10. 11. 2017 (9.00 – 15.30)
Plánování výroby
 • Současné požadavky na plánování a řízení výroby v kontextu moderního pojetí logistiky výrobního procesu
 • Bludný kruh urgentního systému plánování a kudy z něho ven
 • Úplná struktura systému plánování a řízení výroby
 • Role plánování výroby v rámci S&OP (Sales and Operations Planning)
 • Role a sestavování výrobního programu
 • Role a sestavování hlavního plánu (MPS - Master Production Schedule)
 • Systémy pokročilého plánování výroby (APS - Advanced Planning system)

2) Distanční samostudium: 11. 11. – 30. 11. 2017
 • samostudium literatury dle zadání lektora
 • zpracování případové studie „Informační tok pro realizaci zakázek“

3) Celodenní seminář: pátek, 1. 12. 2017 (9.00 – 15.30)
Rozvrhování a řízení výroby
 • Lhůtové plánování a kapacitní bilance
 • Systémy a režimy odvádění hotové výroby
 • Problematika rozpracované výroby
 • Optimalizace výrobních dávek
 • Heuristiky pro rozvrhování výroby na jednom a více pracovištích

4) Distanční samostudium:
 2. 12. - 14. 12. 2017
 • samostudium literatury dle zadání lektora
 • zpracování případové studie „Algoritmus pro rozvrhování výroby“

5) Celodenní seminář: pátek, 15. 12. 2017 (9.00 – 15.30)
LayOut materiálového toku a štíhlá výroba
 • LayOut materiálového toku ve výrobě a příprava jeho změny
 • Praktická aplikace principů štíhlé výroby
 • Teorie úzkých míst (TOC - Theory Of Constraints)
 • Řízení projektů pomocí kritického řetězce (CCMP - Critical Chain Project Management)
 • Controlling pro logistiku výrobního procesu (výkony, náklady, produktivita práce, kalkulace výrobní ceny, rentabilita zakázek a další KPI)
 • Role a význam logistického auditu procesu výroby

6) Závěr: 
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru