Menu

Moduly kurzu Manažer sociálních sítí duben 2016

1) Celodenní seminář: pátek, 1. 4. 2016 (9.00 – 15.30)
Marketing na sociálních sítích – jak mu porozumět, jak ho plánovat
 • Kdo a k čemu dnes používá sociální sítě
 • Jak lze využít Facebook pro prezentaci značky firmy
 • Jak je využít k prezentaci produktu nebo služby
 • Co od sociálních sítí očekávat, a co ne
 • Jak plánovat cíle prezentace, zdroje a prostředky
 • Jak se připravit na růst prezentace, jak podpořit její úspěch
 • Jak (a zda) spolupracovat s externími dodavateli
 • Jak připravit plán sociální komunikace firmy
2) Distanční samostudium: 2. 4. 2016 – 24. 4. 2016
 • Dle zadání lektora s využitím publikace: Marketing na Facebooku - Mari Smith, Chris Treadaway
 • Případová studie: připravit plán sociální komunikace pro vlastní nebo modelovou firmu a produkt
3) Celodenní seminář: pondělí, 25. 4. 2016 (9.00 – 15.30)
Facebook prakticky – tvoříme prezentaci
 • Jak založit prezentaci na Facebooku – snadno, přehledně, bezpečně
 • Jak ji konfigurovat a naplnit prvotním obsahem
 • Jak ji propagovat – praktické tipy v online i offline světě a nejlépe zdarma
 • Jak publikovat obsah – typy obsahu a jak je kombinovat dohromady
 • Jak podporovat obsah – co dělat, aby jej vidělo co nejvíce lidí
 • Jak komunikovat s fanoušky – co když přijde kritik a jak na něj
4) Distanční samostudium: 26. 4. 2016 – 26. 5. 2016
 • Dle zadání lektora s využitím publikace Marketing na Facebooku - Mari Smith, Chris Treadaway
 • Úkol: vytvoření a provoz modelové prezentace na vybrané síti
 5) Celodenní seminář: pátek, 27. 5. 2016 (9.00 – 15.30)
Komunikace a kampaně na sociálních sítích
 • Zopakování a kontrola předchozí práce, zpětná vazba lektora na založené prezentace účastníků
 • Doplnění – komunikace na Facebooku (dle aktuálních potřeb účastníků)
 • Management a řešení krizových situací
 • Reklama a sponzoring na sociálních sítích: čím se liší, jak fungují, aktuální trendy
 • Sponzorování obsahu: jak, kdy, pro koho, za jakých okolností
 • Reklamní kampaně: jak je řídit, jak je plánovat, jak měřit úspěšnost a jak zabránit zbytečné útratě
 • Jak efektivně propojit reklamu na sociálních sítích s PPC na webu
6) Závěr

Zkouška - online test - certifikát

Nahoru