Menu

Moduly kurzu Manažer sociálních sítí 4/2021

1) Online seminář: pátek, 16. 4. 2021 | 10:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00 
Marketing na sociálních sítích – jak mu porozumět, jak ho plánovat
 • Kdo a k čemu dnes používá sociální sítě
 • Jak lze využít Facebook pro prezentaci značky firmy
 • Jak ho lze využít k prezentaci produktu nebo služby
 • Co od sociálních sítí očekávat, a co ne
 • Jak plánovat cíle prezentace, zdroje a prostředky
 • Jak se připravit na růst prezentace, jak podpořit její úspěch
 • Jak (a zda) spolupracovat s externími dodavateli
 • Jak připravit plán sociální komunikace firmy
 • Jak vytvořit prezentaci na Facebooku a profil na Instagramu, kde začít a na co si dát pozor
 • Jak provést minimální konfiguraci prezentace

Distanční samostudium: 17. 4. – 6. 5. 2021 
 • Dle zadání lektora
 • Případová studie: připravit plán sociální komunikace pro vlastní nebo modelovou organizaci a produkt

2) Online seminář: pátek, 7. 5. 2021 | 10:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00 
Facebook a Instagram – tvoříme prezentaci
 • Jak prezentaci naplnit prvotním obsahem a jak zvolit obsahovou strategii
 • Jak ji propagovat – praktické tipy v online i offline světě a nejlépe zdarma
 • Jak publikovat obsah – typy obsahu a jak je kombinovat dohromady
 • Jak podporovat obsah – co dělat, aby jej vidělo co nejvíce lidí
 • Jak komunikovat s fanoušky – co když přijde kritik a jak na něj

Distanční samostudium:
8. 5. – 27. 5. 2021 
 • Samostudium literatury dle zadání lektora
 • Zpracování případových studií dle zadání lektora (příklady na výpočet kritérií ekonomické efektivnosti)
 
3) Online seminář: pátek, 28. 5. 2021 | 10:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00 
Komunikace a kampaně na sociálních sítích
 • Zopakování a kontrola předchozí práce, zpětná vazba lektora na založené prezentace účastníků
 • Doplnění – komunikace na Facebooku (dle aktuálních potřeb účastníků)
 • Management a řešení krizových situací
 • Reklama a sponzoring na sociálních sítích: čím se liší, jak fungují, aktuální trendy
 • Sponzorování obsahu: jak, kdy, pro koho, za jakých okolností
 • Reklamní kampaně: jak je řídit, jak je plánovat, jak měřit úspěšnost a jak zabránit zbytečné útratě
 • Jak efektivně propojit reklamu na sociálních sítích s PPC na webu

Závěr:
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru