Menu

Moduly kurzu Manažer sociálních sítí 2023

1) Online seminář: pátek, 7. 10. 2022 
Marketing na sociálních sítích – jak mu porozumět, jak ho plánovat
 • Kdo a k čemu dnes používá sociální sítě
 • Jak lze využít Facebook pro prezentaci značky firmy
 • Jak ho lze využít k prezentaci produktu nebo služby
 • Co od sociálních sítí očekávat, a co ne
 • Jak plánovat cíle prezentace, zdroje a prostředky
 • Jak se připravit na růst prezentace, jak podpořit její úspěch
 • Jak (a zda) spolupracovat s externími dodavateli
 • Jak připravit plán sociální komunikace firmy
 • Jak vytvořit prezentaci na Facebooku a profil na Instagramu, kde začít a na co si dát pozor
 • Jak provést minimální konfiguraci prezentace
   
Distanční samostudium: 8. 10. – 20. 10. 2022 
 • Dle zadání lektora
 • Případová studie: připravit plán sociální komunikace pro vlastní nebo modelovou organizaci a produkt

2) Online seminář: pátek, 21. 10. 2022 
Facebook a Instagram – tvoříme prezentaci
 • Jak prezentaci naplnit prvotním obsahem a jak zvolit obsahovou strategii
 • Jak ji propagovat – praktické tipy v online i offline světě a nejlépe zdarma
 • Jak publikovat obsah – typy obsahu a jak je kombinovat dohromady
 • Jak podporovat obsah – co dělat, aby jej vidělo co nejvíce lidí
 • Jak komunikovat s fanoušky – co když přijde kritik a jak na něj

Distanční samostudium: 22. 10. – 10. 11. 2022 
 • Dle zadání lektora
 • Úkol: vytvoření a provoz modelové prezentace na vybrané síti

3) Online seminář: pátek, 11. 11. 2022 
Komunikace a kampaně na sociálních sítích
 • Zopakování a kontrola předchozí práce, zpětná vazba lektora na založené prezentace účastníků
 • Doplnění – komunikace na Facebooku (dle aktuálních potřeb účastníků)
 • Management a řešení krizových situací
 • Reklama a sponzoring na sociálních sítích: čím se liší, jak fungují, aktuální trendy
 • Sponzorování obsahu: jak, kdy, pro koho, za jakých okolností
 • Reklamní kampaně: jak je řídit, jak je plánovat, jak měřit úspěšnost a jak zabránit zbytečné útratě
 • Jak efektivně propojit reklamu na sociálních sítích s PPC na webu

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru