Menu

Moduly kurzu Manažer kybernetické bezpečnosti 5/22

1) Online seminář: středa, 11. 5. 2022 
Ochrana dat v organizaci
 • typy útoků a různorodost jejich vedení
 • co vše spadá pod pojem ochrany dat
 • technické prostředky ochrany dat
 • zabezpečení IT vaší organizace
 • základní topologie v rámci zabezpečení
 • cloud služby v rámci IT organizace – jejich možnosti a rizika
 • identifikace rizik v rámci IT systémů
 • základní principy řízení změn

2) Online seminář: čtvrtek, 12. 5. 2022 
Legislativa a normy
 • zákonné úpravy ochrany dat
 • GDPR a jeho dopad do IT
 • zákon o kybernetické bezpečnosti a navazující vyhlášky s dopady na veřejný sektor
 • KII, VIS a dodavatelé kritické informační infrastruktury
 • kontroly dozorových orgánů – jejich průběh, role jednotlivých aktérů
 • Zákon o elektronických komunikacích a jeho dopady po 1.7.2022
 • ISO normy ve vztahu k IT bezpečnosti a ochraně dat
 • metody procesního řízení ITIL

3) Online seminář: pátek, 13. 5. 2022 
IT dokumentace pro zajištění kyberbezpečnosti organizace
 • technická dokumentace
 • architektura systémů a popis rozhraní
 • IT bezpečnost organizace a její požadavky
 • požadavky na hardware a software
 • plán údržby
 • odpovědnosti, kontakty, dodavatelé
 • smlouvy, záruky a licence

Závěr – online test – získání osvědčení o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru