Menu

Moduly kurzu Manažer kybernetické bezpečnosti 2021

1) Online seminář: pátek, 26. 2. 2021 (10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00)
Ochrana dat ve firmě
 • typy útoků a různorodost jejich vedení
 • co vše spadá pod pojem ochrany dat
 • technické prostředky ochrany dat
 • zabezpečení IT vaší firmy / organizace
 • základní topologie v rámci zabezpečení
 • cloud služby v rámci firemního IT – jejich možnosti a rizika
 • identifikace rizik v rámci IT systémů
 • základní principy řízení změn

Distanční samostudium: 27. 2. – 18. 3. 2021
 • zpracování případové studie Kybernetická bezpečnost v organizaci s desítkami uživatelů IT umístěných v různých lokalitách – zaměření na hrozby, jejich řešení a technologickou ochranu

2) Online seminář: pátek, 19. 3. 2021 (10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00)
Legislativa a normy
 • zákonné úpravy ochrany dat
 • GDPR a jeho dopad do IT
 • zákon o kybernetické bezpečnosti a navazující vyhlášky
 • kontroly dozorových orgánů – jejich průběh, role jednotlivých aktérů
 • ISO normy ve vztahu k IT bezpečnosti a ochraně dat
 • metody procesního řízení ITIL

Distanční samostudium: 20. 3. – 8. 4. 2021
 • samostudium dle zadání lektora (zákon 181/2014 Sb. a vyhláška č. 82/2018 Sb.)
 • zpracování případové studie: dopad zákona na poskytovatele služeb elektronických komunikací – základní principy ochrany dat, základní dokumentace a procesní zajištění

3) Online seminář: pátek, 9. 4. 2021 (10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00)
IT dokumentace pro zajištění kyberbezpečnosti organizace
 • technická dokumentace
 • architektura systémů a popis rozhraní
 • IT bezpečnost organizace a její požadavky
 • požadavky na hardware a software
 • plán údržby
 • odpovědnosti, kontakty, dodavatelé
 • smlouvy, záruky a licence

Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru