Menu

Moduly kurzu Makra v Excelu 2022

1) Online seminář: středa, 13. 7. 2022 
 • Úvod do programování ve VBA
  • vysvětlení principu a seznámení s programovacím prostředím, nástroji a způsobem ukládání kódu
 • Objektový model
  • vysvětlení struktury objektového modelu a vzájemných souvislostí
 • Seznámení s důležitou terminologií v oblasti VBA
 • Deklarace procedur
  • princip a praktické ukázky deklarace veřejných a privátních procedur
 • Využití oblastí listu
 • Množství praktických situací a ukázek
 • Dotazy a diskuse

2) Online seminář: čtvrtek, 14. 7. 2022 
 • Datové typy
  • různorodost datových typů a vhodné varianty využití
 • Deklarace proměnných a deklarace konstant
  • praktické ukázky různých způsobů
 • Formuláře
  • vysvětlení principu a praktické ukázky komunikace s uživatelem – MsgBox a InputBox
 • Podmínky
  • vysvětlení principu a praktické ukázky podmínek If-Then, If-Then-Else, If-Then-ElseIf-Else, If a Select-Case.
 • Množství praktických situací a ukázek
 • Dotazy a diskuse

3) Online seminář: pátek, 15. 7. 2022 
 • Cykly
  • cykly For-Next, For Each-Next, Do-Until-Loop, Do-While-Loop a předčasné ukončování cyklů
 • Pole
  • naplnění pole ručně, kódem nebo z listu
  • funkce Split a Join
 • Předávání hodnot mezi procedurami – různé typy
 • Deklarace funkcí
  • praktické ukázky vytváření vlastních funkcí do Excelu
 • Množství praktických situací a ukázek
 • Dotazy a diskuse
Nahoru