Menu

Moduly kurzu Logistika 05/2020

1) Online seminář: pondělí, 18. 5. 2020 (13.00 - 15.00 hod)
Logistika, její pravidla a zákonitosti
 • logistika výroby
 • logistika skladování
 • logistika dopravní a distribuce
 • reverzní logistika
 • logistické objekty a systémy
Zásoby
 • klasifikace zásob
 • analýzy a modely pro řízení zásob (P, Q, EOQ)
 • Paretovo pravidlo, metodika ABC a XYZ
 • pojistná a strategická zásoba

2) Online seminář: úterý, 19. 5. 2020 (13.00 - 15.00 hod)
Dopravní a přepravní logistika
 • pravidla v silniční, železniční, námořní logistice
 • kombinovaná logistika v praxi
Sklady a regálové systémy
 • druhy skladů, jejich členění
 • regálové systémy, vhodnost jejich vyžití
 • VAS a měření skladových operací
Controlling a ekonomika logistiky
 • základní principy hodnocení úrovně logistických služeb
 • správně zvolená KPI pro logistické činnosti
 • KPI pro činnosti ovlivňující logistiku (nákup, zásoby, výroba, profitabilita)
Logistické techniky v praxi
 • vybrané logistické techniky a pravidla
 • logistické technologie a vhodnost jejich použití
 • příklady využití v praxi (skladová řešení, distribuční modely, výrobní logistika)

3) Online seminář: středa, 20. 5. 2020 (13.00 - 15.00 hod)
E-commerce v logistice 21. století
 • jak se mění možnosti využitelné v logistice v 21. století
 • metody a postupy logistického řízení
 • průmysl 4.0 a jeho nároky na logistické systémy
 • e-shop a jeho nároky na logistiku
Logistika ve / po stavu nouze
 • turbulentní požadavky versus omezený personál
 • nové výzvy pro obsluhu e-commerce
 • jaká omezení a jaké příležitosti přináší krize COVID-19 
Nahoru